Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)

 • 8 op 10 Vlamingen van 25 tot 64 jaar midden- of hooggeschoold

  In 2018 was 19% van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar laaggeschoold, 40% middengeschoold en 41% hooggeschoold. Laaggeschoolden zijn personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs. Middengeschoolden hebben het secundair onderwijs met succes afgewerkt. Hooggeschoolden beschikken over een diploma hoger onderwijs.

  Het aandeel laaggeschoolden daalde tussen 1999 en 2018 van 42% naar 19%. Een omgekeerde trend is er bij de middengeschoolden en de hooggeschoolden: in vergelijking met 1999 zijn de aandelen midden- en hooggeschoolden duidelijk gestegen.

 • Vrouwen hoger geschoold dan mannen

  Vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen. In 2018 was 45% van de vrouwen hooggeschoold tegenover 37% van de mannen. Daartegenover staat dat 20% van de mannen laaggeschoold is, bij de vrouwen is dat 18%.

 • Bijna helft van 25- tot 44-jarigen hooggeschoold

  Zowel bij de 25- tot 34-jarige als bij de 35- tot 44-jarige Vlamingen was in 2018 bijna de helft hooggeschoold. Bij de 55- tot 64-jarigen zijn dat er 3 op de 10. In deze leeftijdsgroep is 32% laaggeschoold. Bij de jongere leeftijdsgroepen zijn dat er duidelijk minder.

 • Werkenden vaker hooggeschoold, niet-actieven vaker laaggeschoold

  Bijna de helft van de werkende Vlamingen tussen 25 en 64 jaar was in 2018 hooggeschoold. Bij de personen die werkloos zijn, is ruim 1 op de 3 hooggeschoold. Bij de niet-actieven (mensen die niet werken en die ook niet op zoek zijn naar een job) zijn er dat 2 op de 10.

  Omgekeerd is bij de werkenden 13% laaggeschoold. Bij de werklozen is dat 26% en bij de niet-actieven 42%.

 • Personen geboren buiten EU vaker laaggeschoold

  In 2018 waren ruim 4 op de 10 personen geboren in België hooggeschoold. Bij personen geboren in een ander land van de Europese Unie (EU) waren dat er iets minder dan 4 op de 10. Bij personen geboren buiten de EU waren dat er bijna 3 op de 10.

  Omgekeerd ligt het aandeel laaggeschoolden bij personen geboren buiten de EU duidelijk hoger dan bij personen geboren in België of in een ander EU-land.

 • Meer hooggeschoolden in Vlaanderen dan gemiddeld in Europese Unie

  Het aandeel hooggeschoolden in het Vlaamse Gewest (41%) bevond zich in 2018 tussen dat van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (48%) en het Waalse Gewest (37%) in.

  In de landen van de Europese Unie (EU) zijn gemiddeld 3 op de 10 inwoners hooggeschoold. In het Vlaamse Gewest ligt dit aandeel hoger. Er bestaan op dit vlak grote verschillen tussen de EU-landen. In Ierland is ongeveer 47% van de bevolking hooggeschoold, in Roemenië en Italië ligt dit aandeel onder de 20%.

Bronnen

Publicatiedatum

6 mei 2019

Volgende update

12 mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies