Bevragingen

Bent u  uitgenodigd om mee te werken, kan u halverwege uw uitnodigingsbrief extra uitleg vinden. Daar staat de URL waar u de vragenlijst kan starten.
Typ deze URL in de adresbalk van uw browser. (Intypen in de google zoekbalk werkt niet.)
Na het aanklikken dat u akkoord gaat, moet u uw persoonlijke code ingeven. Ook deze kan u vinden in de brief.

Meer uitleg over de SV-bevraging en de Covid-19 bevraging

Hebt u een uitnodiging in de bus gekregen om deel te nemen aan één van onze bevragingen? Of bent u om een andere reden op zoek naar informatie over deze bevragingen? Hieronder vindt u een korte voorstelling van de inhoud en het opzet van onze SV-bevraging en de bevraging over de impact van de Covid-19-crisis, evenals meer uitleg over onze strikte maatregelen om de privacy van de deelnemers te beschermen.


SV-bevraging

Mensen op een pleinStatistiek Vlaanderen (SV) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en publicatie van de Vlaamse openbare statistieken. Deze openbare statistieken die gepubliceerd worden op de website van Statistiek Vlaanderen geven op een betrouwbare en kwaliteitsvolle manier een beeld van Vlaanderen: van de mensen die er wonen en werken, over de economie en de leefomgeving tot de plaats van Vlaanderen in de wereld.

Een deel van de Vlaamse openbare statistieken is gebaseerd op de resultaten  van burgerbevragingen. Sinds 2021 organiseert Statistiek Vlaanderen daartoe een aantal keer per jaar een SV-bevraging. Per bevraging wordt aan ongeveer 6000 inwoners van het Vlaamse Gewest, die willekeurig geselecteerd werden uit het Rijksregister (via een toevalssteekproef), gevraagd naar hun opvattingen, overtuigingen en handelingen rond diverse maatschappelijk relevante thema’s.

Aan de geselecteerde personen wordt gevraagd om de SV-bevraging online in te vullen. Dat kan via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Wie niet online deelneemt, krijgt een schriftelijke vragenlijst in de bus.

Thema's  
Voorjaar 2021 Veiligheidsgevoel, sociale contacten, informele zorg, het imago van de overheid, tevredenheid met het beleid en vertrouwen in de medemens

Om op de hoogte te blijven van de resultaten van de SV-bevragingen, kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of ons volgen op Facebook of Twitter.


Bevraging impact Covid-19-crisis

Plein met mensenSinds het voorjaar van 2020 hebben wij allemaal ons leven moeten aanpassen naar aanleiding van de Covid-19-crisis. Er is daarbij tegelijk een grote vraag ontstaan naar betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Het gaat onder meer om de impact van de crisis op de sociale contacten,  de werksituatie, het onderwijs, het inkomen en de woonsituatie. Om aan deze nood aan kwaliteitsvolle cijfers tegemoet te komen, organiseert Statistiek Vlaanderen begin 2021 naast de klassieke SV-bevragingen een specifieke burgerbevraging over de Covid-19-crisis .

20.000 burgers werden op toevallige wijze geselecteerd uit het Rijksregister en uitgenodigd om mee te werken aan de bevraging over de impact die de Covid-19-crisis op hen persoonlijk heeft gehad.

Aan de geselecteerde personen werd gevraagd om de bevraging online in te vullen. Dat kan via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Wie niet online deelneemt, krijgt een schriftelijke vragenlijst in de bus.

De resultaten van deze bevragingen worden verwacht in april 2021.
Wilt u op de hoogte gebracht worden bij het verschijnen van deze resultaten? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of Twitter.


Bescherming van de privacy

Alle informatie die Statistiek Vlaanderen verzamelt op basis van burgerbevragingen is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. De resultaten worden enkel gepubliceerd op een geaggregeerd niveau. Informatie over individuele personen wordt nooit publiek gemaakt. Ook het gebruik van deze informatie door overheidsdiensten voor administratieve doeleinden is uitgesloten.

De gegevens die de respondenten invullen, worden enkel gebruikt voor het doel van het specifieke onderzoek. Dit doel wordt duidelijk omschreven in de uitnodigingsbrief die alle respondenten ontvangen.
De gegevens worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Hiertoe werkt Statistiek Vlaanderen samen met Belgische statistiekbureau Statbel en doet het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk en de zendingen. Statistiek Vlaanderen heeft zelf geen toegang tot de naam- en adresgegevens. Het veldwerkbureau zal alle persoonsgegevens na afloop van het onderzoek onmiddellijk vernietigen.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de bescherming van uw privacy en de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen.

Op deze webpagina vindt u de meer specifieke privacyverklaring voor de SV-bevraging en de COVID-bevraging.


Nog vragen?

Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan één van onze bevragingen en hebt u daar nog vragen over? Op de uitnodigingsbrief die u heeft gekregen vindt u de nodige contactgegevens.
Vragen over de gebruikte methodologie? Vragen over onze algemene surveystrategie? Of nog iets anders?

U kan deze vragen stellen via onze helpdesk.