Binnenvaart - tonkilometer

 • Binnenschepen goed voor bijna 4,3 miljard tonkilometer

  In 2020 werd langs Vlaamse waterwegen iets minder dan 4,3 miljard tonkilometer bij elkaar gevaren door binnenvaartschepen. Tonkilometer is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

  Het aantal tonkilometer lag in 2020 1% lager dan in 2019.

 • Bijna 7 op 10 van verscheepte goederen zijn droge bulk

  Het transport via binnenvaart wordt in 5 verpakkingstypes ingedeeld. Het grootste deel van de vervoerde goederen bestond in 2020 uit droge bulk (67%). Dat zijn goederen die onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip worden gestort, zoals kolen, ijzererts, granen, zand of grind.

  Verder wordt ook vloeibare bulk vervoerd (19%). Dat is bijvoorbeeld olie of fruitsap. 
  Het vervoer per container is goed voor 14% van alle goederen. De binnenvaart met containers is de voorbije jaren sterk gestegen.

  Ten slotte is er nog het vervoer via paletten en het vervoer van goederen in gasvorm. Beide verpakkingstypes hebben een zeer klein aandeel in het totaal van vervoerde goederen via de binnenscheepvaart.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Aantal tonkilometer op de waterwegen

Publicatiedatum

2 februari 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies