Bosvitaliteitsindex

 • 1 op 5 bosbomen is beschadigd

  In 2018 was 23% van de bosbomen beschadigd. Dat blijkt uit de  bosvitaliteitsindex die de vitaliteit of kwaliteit van de Vlaamse bossen opvolgt.

  De Corsicaanse den en de beuk zijn bij ons de meest beschadigde boomsoorten in 2018, met respectievelijk 32% en 25% beschadigde bomen. De zomereik staat op de derde plaats met 23% beschadigde bomen. Er is ook een groep ‘overige loofboomsoorten’ met een hoog aandeel beschadigde bomen (26%).

  Tot 1995 steeg het aandeel beschadigde bosbomen in de Vlaamse bosvitaliteitsindex. Tussen 2000 en 2008 was er een verbetering. Maar na 2008 nam het aandeel beschadigde bomen weer geleidelijk toe. 

  Een veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid: onder meer atmosferische deposities, klimaatwijziging, bosbeheer, natuurlijke factoren zoals insecten en schimmels.  Bij beuk wordt de variabiliteit van het bladverlies ook bepaald door de mastjaren. Een mastjaar is een jaar met hoge zaadproductie. Doorgaans gaat dit gepaard met een verminderde bladbezetting.
  Een duurzaam bosbeheer en verminderende atmosferische deposities zijn factoren die de bosgezondheid kunnen verbeteren. De klimaatverandering daarentegen kan de bosgezondheid verder aantasten.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Aandeel beschadigde bosbomen

Definities

Bosvitaliteitsindex: index die de vitaliteit of kwaliteit van het bos meet. Eén van de criteria voor het bepalen van de gezondheid van bosbomen is de bladbezetting. Bomen met meer dan 25% blad- of naaldverlies worden als beschadigd beschouwd. De bosvitaliteitsindex geeft aan welk aandeel van de bomen beschadigd is. De aanwezigheid van veel beschadigde bomen is een indicatie van een weinig evenwichtig bos-ecosysteem of met andere woorden van een beperkte boskwaliteit. 

Publicatiedatum

22 mei 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies