Brochure 'Vlaanderen in Cijfers 2020'

Cover Vlaanderen in Cijfers 2020

De brochure 'Vlaanderen in Cijfers 2020' van Statistiek Vlaanderen geeft aan de hand van een beperkte set Vlaamse openbare statistieken een kernachtig beeld van Vlaanderen. De statistieken beslaan een ruime waaier aan thema’s en werden gegroepeerd in 4 grote onderdelen: bevolking en samenleving, economie en ondernemingen, ruimte en leefomgeving en overheid en bestuur. Achteraan werd een korte vergelijking toegevoegd van de Vlaamse gegevens met de situatie in België en de rest van de Europese Unie.

De statistieken worden gepresenteerd in toegankelijke tabellen, figuren en infographics. Via de homepage van de website van Statistiek Vlaanderen kunnen de statistieken opgenomen in deze brochure meer in detail geraadpleegd worden, net als de bijhorende datasets en informatie over de gebruikte bronnen en definities.

De brochure kan hieronder digitaal afgeladen worden. In de loop van mei 2020 zal ook een gedrukte versie van deze brochure beschikbaar komen. Deze gedrukte versie kan besteld worden via het bestelloket voor publicaties van de Vlaamse overheid.

 

Download de brochure:
Vlaanderen in Cijfers 2020 (Pdf - 7 MB)
Publicatiedatum: 21 april 2020

Meer informatie:
Myriam Vanweddingen
Statistiek Vlaanderen