Bruto binnenlands product per inwoner

 • Bruto binnenlands product per inwoner stijgt jaar na jaar

  Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kan in het Vlaamse Gewest in 2019 geraamd op 37.600 euro koopkrachtstandaard (KKS).

  Het bbp per inwoner gaat in stijgende lijn. De jaren 2008 en 2009, met de financieel-economische crisis, waren een uitzondering. Voorts was de toename zwak in 2013 en 2016. Maar tegenover 2003 ligt het bbp per inwoner in 2019 ruim 44% hoger.

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op bbp van gewesten

  Binnen België is het bbp per inwoner het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (60.700 euro KKS in 2019), vooral wegens de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Dan volgt het Vlaamse Gewest (37.600 euro KKS). Het bbp per inwoner ligt het laagst in het Waalse Gewest (26.500 euro KKS). België als geheel heeft een bbp van 36.600 euro KKS per inwoner.

  In België pendelen veel Vlamingen en Walen naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp, maar nemen hun inkomen mee naar hun woonplaats. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s.

  Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistische vergelijking met andere landen mogelijk. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen komt in het Vlaamse Gewest op 40.100 euro KKS, 7% hoger dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 13% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 40% lager.

 • Vlaams bbp per inwoner bij betere helft van Europese Unie

  Het bbp per inwoner (zonder rekening te houden met pendelbewegingen) is in het Vlaamse Gewest in 2019 hoger dan gemiddeld in de Europese Unie (31.900 euro KKS). De toplanden zijn Luxemburg (79.200 euro KKS) en Ierland (60.600 euro KKS). Zij scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels.

  Het Vlaamse Gewest heeft een lager bbp per inwoner dan de buurlanden Nederland of Duitsland, maar hoger dan het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 16.400 euro KKS, ongeveer een vijfde van dat in Luxemburg.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product: de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies