Bruto binnenlands product per inwoner

 • Bruto binnenlands product per inwoner herstelt zich in 2021

  Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kan voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd worden op 38.200 euro koopkrachtstandaard (KKS).

  Het bbp per inwoner gaat doorgaans in stijgende lijn. De COVID-19-crisis met een hele reeks beperkende maatregelen zorgde echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in 2020. Maar in 2021 trekt de economie opnieuw aan. Het bbp per inwoner herstelt zich bijgevolg en situeert zich ongeveer opnieuw op het niveau van 2019. 

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op bbp van gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest realiseert in 2021 het hoogste bbp per inwoner (64.200 euro KKS), vooral wegens de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Daarna volgt het Vlaamse Gewest (38.200 euro KKS) en dan het Waalse Gewest (27.200 euro KKS). 

  In België pendelen veel inwoners uit het Vlaamse en Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s. 

  Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistisch beeld bekomen, zodat een betere vergelijking met andere landen mogelijk wordt. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen komt in het Vlaamse Gewest op 40.800 euro KKS in 2021, of 7% hoger dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 14% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 40% lager. 

 • Vlaams bbp per inwoner bij betere helft Europese Unie

  Het bbp per inwoner (zonder rekening te houden met pendelbewegingen) is in het Vlaamse Gewest in 2021 hoger dan gemiddeld in de Europese Unie (EU27: 31.300 euro KKS). Aan de top staan Luxemburg (83.000 euro KKS) en Ierland (66.200 euro KKS). Deze landen scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. 

  Het Vlaamse Gewest heeft een lager bbp per inwoner dan Nederland, ongeveer gelijk aan Duitsland en hoger dan Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 17.200 euro KKS, een vijfde van dat in Luxemburg. 

Bronnen

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product: de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op 1 jaar tijd.
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Zo wordt gecorrigeerd voor de bestaande prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen. 

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies