Burgers die nooit internet gebruikten

 • 5% van de Vlamingen heeft nog nooit internet gebruikt

  In 2020 had 5% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, neemt af over de tijd. In 2005 ging het nog om 37% van de bevolking. 

 • Ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen hebben vaker nog nooit internet gebruikt

  Het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. Naar geslacht en geboorteland zijn er geen duidelijke verschillen. 

  Van de jongeren van 16 tot 24 jaar had in 2020 iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1% nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 13%. 

  Bij de laaggeschoolden gebruikte 14% nog nooit internet, bij de hooggeschoolden geeft iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben. 

  Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.200 euro) had 9% nog nooit internet gebruikt. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat 1%. 15% van de Vlamingen van de 2de laagste inkomensgroep heeft in 2020 nog nooit internet gebruikt.

   

 • Aandeel Vlamingen dat nooit internet gebruikte lager dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest had in 2020 5% van de burgers van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. In het Waalse Gewest was dat 7%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 6%.

  Het Vlaamse Gewest doet het beter dan het EU27-gemiddelde (9%). In Denemarken, Zweden en Luxemburg ligt het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte het laagst (1%).

Publicatiedatum

1 april 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies