Burgers die nooit internet gebruikten

 • 8 op 100 Vlamingen heeft nog nooit internet gebruikt

  In 2018 heeft 8% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. De afname in het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, was sterk van 2005 tot 2014. Sindsdien is de afname beperkt.

 • Ouderen, laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen hebben vaker nog geen internet gebruikt

  Het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. 

  1% van de jongeren van 16 tot 24 jaar heeft nooit internet gebruikt, tegen 3% bij de 25- tot 54-jarigen en 18% in de groep van 55 tot 74 jaar.

  Bij de laaggeschoolden gebruikte 22% nog nooit internet. Bij de hooggeschoolden heeft iedereen ooit internet gebruikt.

  Bij de laagste inkomens (tot 1.200 euro) heeft 19% nooit internet gebruikt, bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat 2%.

  Voor het geslacht en het geboorteland vinden we geen verschil.

 • Aandeel Vlamingen dat nooit internet gebruikte iets lager dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest gebruikte 8% van de burgers van 16 tot 74 jaar nog nooit internet. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat 6% en in het Waalse Gewest 11%.

  Terwijl het Vlaamse Gewest het iets beter doet dan het EU-gemiddelde (11%), is het aandeel burgers dat nooit internet gebruikte een stuk lager bij de Europese top. In Denemarken en Luxemburg heeft respectievelijk 2% en 3% van de burgers nooit internet gebruikt, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden 4%.  

Publicatiedatum

30 juli 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies