Centra Algemeen Welzijnswerk

 • Centra Algemeen Welzijnswerk bereikten in 2020 iets meer dan 107.000 cliënten

  In 2020 kenden de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) een bereik van 107.432 cliënten. De CAW’s hebben 3 kerntaken: preventie, onthaal en psycho-sociale begeleiding. In een CAW kan iedereen terecht met om het even welke vraag. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het bereiken van de meest kwetsbare personen en groepen, zoals minderjarigen, slachtoffers, gedetineerden of dak- en thuislozen. Samen met de cliënt verheldert een hulpverlener de vraag en geeft men informatie, advies of directe hulp. Indien nodig verwijst de hulpverlener door naar meer gespecialiseerde hulp, binnen of buiten het CAW. 

  In het onthaal van de CAW’s waren er in 2020 91.433 actieve dossiers: 59.638 onthaaltrajecten (waarbinnen men vaak meerdere contacten met de cliënt heeft) en 31.795 autonome onthalen (waar de cliënt binnen 1 gesprek wordt voortgeholpen). Daarnaast werden 25.544 personen geholpen binnen het begeleidingsaanbod. Daarin werken cliënt en hulpverlener samen rond een aantal concrete doelstellingen in de diverse begeleidingsmodules van het CAW. 

  Tot 2017 steeg het bereikte aantal cliënten van de CAW’s. In 2018 was er een daling die deels samen hangt met de gewijzigde registratie waardoor het aantal dubbeltellingen is verminderd. Tussen 2018 en 2020 bleef het bereik redelijk stabiel. 

  In 2020 steeg het aantal autonome onthalen en daalde het aantal onthaaltrajecten. Dat valt wellicht te verklaren door de impact van de maatregelen in het kader van de Covid-19-crisis, waardoor meer nadruk kwam te liggen op het aanbod van telefonische hulplijnen en de online hulpverlening.

 • Vooral volwassenen doen beroep op CAW

  Iets meer vrouwen dan mannen deden in 2020 een beroep op een CAW. De meerderheid van de cliënten is tussen de 18 en 59 jaar oud. Bij de cliënten die beroep doen op onthaalwerking zijn er naar verhouding iets meer jongeren en jongvolwassenen. De CAW’s hebben dan ook een specifieke werking gericht op deze doelgroep: de Jongeren Advies Centra (JAC).

Bronnen

Centra Algemeen Welzijnswerk: Jaarverslag

Publicatiedatum

29 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies