Chronische aandoening

 • Iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen leeft met chronische aandoening

  In 2017 had 11% van de Vlamingen het statuut van een persoon met een chronische aandoening bij een ziekteverzekering.

  Dit aandeel neemt jaarlijks in geringe mate toe. De veroudering van de bevolking speelt hierin een rol.

 • Chronische aandoening neemt sterk toe op latere leeftijd

  Vanaf de leeftijd van 65 jaar nam in 2017 het percentage personen met een chronische aandoening sterk toe. Bij de 65- tot 74-jarigen gaat het om 21%, bij de personen van 75 jaar en ouder om 42%.

 • Aandeel met chronische aandoening varieert tussen arrondissementen

  Bij de personen van 75 jaar en ouder schommelde het percentage met een chronische aandoening in 2017 in het Vlaamse Gewest naargelang van het arrondissement tussen 37% en 50%. De percentages 75-plussers met een chronische aandoening lagen in enkele arrondissementen in West-Vlaanderen en in Limburg hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

 • Minder Vlaamse dan Waalse ouderen met chronische aandoening

  64- tot 74-jarige Vlamingen hadden in 2017 iets minder vaak een chronische aandoening dan hun leeftijdsgenoten in het Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse Gewest. 

  Bij de 75-plussers hadden Vlamingen iets minder vaak een chronische aandoening dan hun Waalse leeftijdsgenoten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hadden 75-plussers het minst vaak een chronische aandoening.

Bronnen

Intermutualistisch Agenstschap (IMA): IMA-atlas

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies