Consumptie land- en tuinbouwproducten

 • Vlaming besteedt 12% van huishoudbudget aan voeding

  In 2016 besteedde een gemiddeld Vlaams huishouden 12% van het beschikbare budget aan voedingswaren. Dit aandeel blijft al jaren stabiel. Dat komt overeen met 1.864 euro aan voeding per jaar per Vlaming.

 • Kwart van voedingsbudget gaat naar vlees

  Een kwart van de uitgaven aan voeding wordt besteed aan aankopen van vlees. Gemiddeld spendeerde de Vlaming in 2016 465 euro per jaar aan vlees. De tweede grootste uitgavepost is de categorie brood en graanproducten, goed voor gemiddeld 348 euro per jaar. Dan volgen groenten (226 euro) en melk, kaas en eieren (224 euro). Aan fruit gaf de Vlaming in 2016 gemiddeld 172 euro uit en aan vis en schaaldieren 129 euro.

 • Jongeren geven minder uit aan voeding dan 60-plussers

  Jongeren geven beduidend minder uit aan voeding dan ouderen.
  Alleenstaanden en koppels zonder kinderen geven per persoon meer uit aan voeding dan huishoudens met kinderen.
  Gepensioneerden geven veel meer uit dan gemiddeld, werklozen minder dan gemiddeld.

 • Hogere inkomens spenderen heel wat meer aan voeding dan gemiddeld

  Het gemiddelde Vlaamse huishouden spendeerde in 2016 bijna 4.300 euro per jaar aan voedingswaren. Er is een groot verschil naar inkomensklassen. De 25% laagste inkomens (laagste inkomenskwartiel) spendeerden 2.452 euro aan voedingswaren, de 25% hoogste inkomens 6.313 euro. Het voedingsbudget van de hoogste inkomens ligt daarmee 2,5 keer hoger dan dat van de laagste.

 • Voedingsuitgaven van Vlaming hoger dan elders in België

  Gemiddeld spendeert de Belg 1.800 euro per jaar aan voedingswaren. Binnen België geeft de Vlaming het meest uit aan voedingswaren. Inwoners van het Waalse Gewest geven 124 euro minder uit aan voeding dan Vlamingen. Inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest spenderen 139 euro minder dan de Vlamingen.

Bronnen

Definities

Inkomenskwartiel: wanneer de bevolking volgens huishoudinkomen van laag naar hoog wordt gerangschikt, kan zij worden opgedeeld in 4 gelijke groepen of kwartielen. Het laagste kwartiel omvat dan de 25% laagste inkomens, het hoogste kwarteil de 25% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies