Contact huisarts

 • 4 op 5 Vlamingen gaat minstens 1 keer per jaar naar de huisarts

  In 2013 had 80% van de Vlamingen in de afgelopen 12 maanden minstens 1 contact met de huisarts. Dit percentage is tussen 1997 en 2013 beperkt gedaald.

 • Vrouwen, ouderen en lager opgeleiden hebben meer contact met de huisarts

  Vrouwen hebben vaker dan mannen minstens 1 contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden.
  Van de jongeren en de volwassenen tot 34 jaar had minder dan 75% contact met de huisarts in het afgelopen jaar. Bij de 75-plussers gaat het om meer dan 95%.
  Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder contact met de huisarts.

 • Meer contact met huisarts in landelijke gebieden

  In landelijke gebieden had in 2013 84% van de inwoners contact met de huisarts. In stedelijke gebieden lag dat beperkt lager (80%).

 • Meer contact met huisarts in Vlaams Gewest dan in Brussels Gewest

  Het percentage personen dat jaarlijks minstens 1 keer contact had met de huisarts lag in 2013 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lager dan in de andere gewesten. Tussen het Vlaamse en het Waalse Gewest blijft het verschil beperkt.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies