Contacten en bereikbaarheid vlaanderen.be en contactcenter 1700

 • Ruim 2,1 miljoen bezoeken per maand op vlaanderen.be in 2de kwartaal van 2021

  Het aantal bezoeken op vlaanderen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid, lag in het 2de kwartaal van 2021 gemiddeld op iets meer dan 2,1 miljoen per maand. Dat zijn er 6% meer dan in dezelfde periode in 2020.

  Vlaanderen.be is voor burgers, bedrijven en organisaties de online toegangspoort tot de Vlaamse overheid. Op de site vindt men zowel informatie over de dienstverlening van de Vlaamse overheid over de verschillende bevoegdheden heen, als over de Vlaamse overheid zelf.

  In het begin van het 2de kwartaal was er een opmerkelijke daling van het aantal bezoekers. Deze terugval hangt mogelijk samen met het feit dat vanaf eind maart 2021 bezoekers van de website expliciet moeten aangeven dat de gegevens over hun bezoek mogen bijgehouden en verwerkt worden. Toch stijgt het aantal bezoeken daarna opnieuw, tot 2,0 miljoen in mei en 2,4 miljoen in juni.

  De sterke toename van het aantal bezoeken op vlaanderen.be in het 2de kwartaal van 2021 is toe te schrijven aan de zoektocht van de burger naar informatie in de context van de coronacrisis. Zo wordt de pagina over ‘Mijn Burgerprofiel’ het vaakst bezocht. Het is daar waar de vaccinatie-uitnodiging digitaal terug te vinden is. De zoektocht naar informatie over verplaatsingen en reizen in coronatijden, vaccinaties en COVID-certificaten vervolledigen de top 3 van meest bezochte pagina’s.

  In 2020 werd vlaanderen.be in totaal bijna 23 miljoen keer bezocht. Dat is een verhoging van het aantal bezoeken met 7 miljoen in vergelijking met het jaar ervoor (+44%). Gemiddeld ging het in 2020 om iets meer dan 1,9 miljoen bezoeken per maand. Het aantal bezoeken steeg ook in de voorgaande jaren sterk. Op jaarbasis is er sprake van een stijging van 4,4 miljoen bezoeken in 2014 tot bijna 23 miljoen in 2020.

 • Groei van aantal contacten via het contactcenter 1700 zet zich verder door

  Naast online informatie op vlaanderen.be kunnen burgers ook terecht bij het gratis contactnummer 1700 met vragen over de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Het contactcenter beantwoordt niet alleen telefoons, maar ook e-mails en chats.

  Algemeen genomen kende het contactcenter 1700 in het 2de kwartaal van 2021 gemiddeld 118.000 contacten per maand. Dat aantal ligt 22% hoger dan in het 2de kwartaal van 2020. In vergelijking met het 1ste kwartaal van 2021 gaat het over een toename van 20%. In het 1ste kwartaal van 2021 telde men gemiddeld 98.000 contacten per maand. 

  Inhoudelijk staat ook hier de coronacrisis voorop. De COVID-vaccinatiecampagne zorgde voor een sterke piek in het aantal contacten bij 1700. Verder zijn er ook via het contactcenter 1700 veel vragen binnen gekomen over coronatesten en quarantaine, verplaatsingen en reizen tijdens de coronacrisis. De Vlaamse belastingaanslagen en de personenbelasting vervolledigen de top van thema’s van vragen aan het contactcenter.

  Op jaarbasis was er in 2020 sprake van gemiddeld iets minder dan 97.000 contacten per maand. In 2019 ging het om gemiddeld 79.000 contacten per maand.

 • Bereikbaarheid contactcenter 1700 in 2de kwartaal 2021 op 84%

  In het 2de kwartaal van 2021 daalde de gemiddelde bereikbaarheid van het contactcenter 1700 tot 84%. In het 1ste kwartaal van 2021 lag de bereikbaarheid nog op 91%. Ook in het 2de kwartaal van 2020 lag de gemiddelde bereidbaarheid op 91%. Het gaat om het aandeel opgenomen telefonische oproepen en chatsessies ten opzichte van het aantal aangeboden oproepen en chatsessies. De bereikbaarheid voor mails wordt berekend als het aandeel aangeboden e-mails die binnen de 2 werkdagen zijn opgenomen.

  De lagere bereikbaarheid van het contactcenter 1700 in het 2de kwartaal hangt samen met  de grote toename aan vragen over de COVID-maatregelen en de vaccinatiecampagne.

Bronnen

Agentschap Informatie Vlaanderen: website

Publicatiedatum

16 juli 2021

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies