Culturele tewerkstelling

  • Ruim 47.000 arbeidsplaatsen in cultuursector

    De cultuursector telde eind 2019 47.104 arbeidsplaatsen. De tewerkstelling kende tussen 2007 en 2010 een toename tot ruim 52.000 arbeidsplaatsen. Nadien volgde een daling. Tussen 2015 en 2019 bleef het aantal arbeidsplaatsen min of meer stabiel iets boven 47.000.  

    In 2019 was de tewerkstelling in de culturele sector gespreid over 5.629 vestigingen. Tussen 2009 en 2015 nam het aantal vestigingen geleidelijk af. Daarna was er weer sprake van een beperkte toename. 

  • Hoofdmoot tewerkstelling in bibliotheken, archieven en musea, en in educatie

    In 2019 bevond het grootste aandeel van de culturele tewerkstelling zich in de bibliotheken, archieven en musea, gevolgd door de educatiesector. Ook de drukkerijen en de sectoren rond creatieve activiteiten, kunst en amusement en de verenigingen waren in 2019  goed voor een aandeel van meer dan 10% van de culturele tewerkstelling. 

    Ten opzichte van 2008 is het aandeel van de drukkerijen en de uitgeverijen in de totale culturele tewerkstelling sterk afgenomen. Het aandeel in de tewerkstelling is vooral gestegen bij de bibliotheken, archieven en musea en educatie. 

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Cultuursector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

21 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies