Cultuurparticipatie

 • Ruim 8 op 10 Vlamingen nemen deel aan cultuur

  Ruim 8 op de 10 Vlamingen namen in 2018 deel aan minstens één culturele activiteit. Dit aandeel nam de voorbije jaren licht toe.

  De totale groep van cultuurparticipanten valt uiteen in verschillende types van participanten. Het ‘kernpubliek’ participeert minstens 3 keer per jaar aan 3 van de 10 bevraagde activiteiten. De ‘belangstellende participanten’ nemen minstens 1 keer per jaar aan 3 verschillende soorten activiteiten deel. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen behoort tot één van deze twee groepen en is daarmee een regelmatig cultuurparticipant. Ruim een derde van de bevolking behoort tot de groep van ‘cultuurpassanten’. Zij nemen minder intensief aan cultuur deel. Iets minder dan een vijfde van de bevolking doet helemaal niet aan cultuurparticipatie.

  Deze aandelen zijn vrij stabiel over de voorbije jaren. Wel is er een lichte toename van de regelmatige participanten en een daling van het aandeel non-participanten.

 • Deelname aan verschillende cultuursectoren vrij stabiel tijdens voorbije 20 jaar

  De deelname bleef voor de meeste cultuursectoren vrij stabiel over de afgelopen 20 jaar. Het museum- en bioscoopbezoek en de podiumkunsten gingen er na 2011 licht op vooruit en evolueerden opnieuw tot ongeveer het niveau van begin jaren 2000.

  Het concertbezoek ging er tussen 2017 en 2018 op vooruit. Door een verandering in de vraagstelling is vergelijking met de periode voor 2011 moeilijk.

  Het bibliotheekbezoek bleef de voorbije jaren vrij stabiel, maar lag in 2018 wel op een iets lager peil dan begin jaren 2000.

 • Hoogste cultuurdeelname bij hoogopgeleiden, jongeren en partners met kinderen

  De cultuurparticipatiegraad ligt hoger bij hoger opgeleiden dan bij laagopgeleiden. Ook de jongere leeftijdscategorieën scoren hoog, zeker wat de regelmatige participatie betreft. Naar gezinstype zijn het vooral personen die (nog) inwonen bij de ouders en koppels met kinderen die hoger scoren.

 • Kernpubliek meest aanwezig in grootsteden

  In de grootsteden lag de regelmatige cultuurparticipatie in 2017 duidelijk hoger dan in de rest van Vlaanderen. Inwoners van plattelandsgemeenten nemen het minst deel aan cultuur.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

19 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies