Digitale overheid

 • 6 op 10 inwoners contacteren overheid via internet

  In 2018 gaf 59% van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar aan dat zij tijdens het voorbije jaar via internet contact legden met de overheid. Doorheen de tijd nam dit aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 ging het om 43%. Het aandeel steeg verder tot 59% in 2018.

 • Informatie opvragen belangrijkste reden voor contact via internet

  In hun contact met de overheid gebruiken Vlamingen het internet vooral om informatie op te vragen. In 2018 was dat geval bij bijna 5 op de 10 inwoners. Daarnaast gebruikten 4 op de 10 het internet om formulieren naar de overheid te sturen en 35% om documenten te downloaden.

   
  Er is sprake van een sterke toename over de tijd voor alle 3 de redenen van contact.

 • Hoogopgeleiden en 25-54-jarigen gebruiken internet meer bij contacten met overheid

  Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2018 bij hooggeschoolden op 83%, bij laaggeschoolden was dat 31%. Daarnaast maken 25- tot 54-jarigen het vaakst gebruik van het internet in hun contact met de overheid (69% in 2018) tegenover 44% van de 55-plussers.

  Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid (62%) dan vrouwen (56%). Personen die in België zijn geboren maken er meer gebruik van dan personen geboren buiten België (59% versus 51%).

 • Vlaanderen geen koploper in Europa, wel boven EU-gemiddelde

  In 2018 lag het aandeel dat het internet gebruikt in contact met de overheid in Vlaanderen op hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (59%). Het gebruik van het internet in het contact met de overheid is het laagst in het Waalse Gewest (52%). 

   

  In de Europese Unie (EU) is Vlaanderen geen koploper. Deze rol is weggelegd voor Denemarken, Finland, Zweden en Nederland, waar meer dan 80% van de bevolking gebruik maakt van het internet in contacten met de overheid. Wel doet Vlaanderen het beter dan het EU-gemiddelde. Roemenië, Bulgarije en Italië kennen de laagste aandelen.

Publicatiedatum

19 september 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies