Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs

  • 1 op 5 uitgereikte diploma’s in het hoger onderwijs zijn diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie

    In 2017 waren 19% van het totaal aantal diploma’s afgeleverd door het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen. Dat aandeel bleef tussen 2015 en 2017 vrij stabiel.

  • Vlaanderen scoort internationaal matig voor diploma’s wiskunde, wetenschappen en technologie

    Met 19% diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie scoorde Vlaanderen in 2017 eerder laag in een Europese vergelijking. Duitsland haalt 36%. Maar ook Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Frankijk halen meer dan 25%. België en Nederland scoren met 17% lager dan Vlaanderen.

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs: diploma’s in de internationale bepaalde studiegebieden Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNESCO – ISCED Fields of Education and Training 2013). Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen.

Publicatiedatum

10 oktober 2019

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies