Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs

  • 19% van uitgereikte diploma’s in het hoger onderwijs zijn diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie

    In 2018 was in de Vlaamse Gemeenschap 19% van de afgeleverde diploma’s in het hoger onderwijs een diploma in wiskunde, wetenschappen of een  technologische richting. Dat aandeel bleef tussen 2015 en 2018 vrij stabiel.

    Het aandeel diploma’s in deze richtingen ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen. In 2018 ging het om 35% van de diploma’s bij mannen en 8% van de diploma’s bij vrouwen.

  • Vlaanderen scoort Europees laag voor diploma’s wiskunde, wetenschappen en technologie

    Met een aandeel van 19% diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie in 2018 scoort Vlaanderen eerder laag in een vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). De toplanden zijn Duitsland (35%) en Oostenrijk (31%). Gemiddeld is een kwart van de diploma’s hoger onderwijs in de Europese Unie een diploma in wiskunde, wetenschappen of technologische richtingen. België en Nederland scoren met 17% onder het Europese gemiddelde en lager dan Vlaanderen.

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs: diploma’s in de internationale bepaalde studiegebieden Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNESCO – ISCED Fields of Education and Training 2013). Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen.

Publicatiedatum

30 september 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies