Doodsoorzaken

 • Ruim helft van overlijdens te wijten aan kanker en hart- of vaatziekten

  In 2016 stierven 30.448 mannen en 30.465 vrouwen in het Vlaamse Gewest. 

  De twee belangrijkste groepen van doodsoorzaken waren kanker (of andere nieuwvormingen) (29%) en ziekten van het hart- of vaatstelstel (28%). Ruim de helft van alle overlijdens in 2016 kon dus worden toegeschreven aan deze 2 groepen van doodsoorzaken. 

  In de periode 2000-2013 daalde het percentage overlijdens door hart- of vaatziekten. Het percentage overlijdens door kanker bleef sinds 2000 schommelen tussen 27% en 30%. Vanaf 2013 is kanker daardoor de belangrijkste doodsoorzaak geworden in het Vlaamse Gewest.

 • Meer sterfte door kanker bij mannen dan bij vrouwen

  Bij mannen was in 2016 sterfte door kanker de belangrijkste doodsoorzaak (31%). Sterfte door een hart- of vaatziekte kwam op de tweede plaats met 26%. 

  Bij vrouwen was in 2016 sterfte door een hart- of vaatziekte de belangrijkste doodsoorzaak (31%). Sterfte door kanker volgde op enige afstand met 24%.

  Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel kwam met ongeveer 10% zowel bij mannen als bij vrouwen op de 3e plaats.

 • Sterfte door kanker neemt geleidelijk toe met de leeftijd

  Sterfte ten gevolge van een kanker vertoonde in 2016 een geleidelijke toename met de leeftijd. Sterfte door hart- of vaatziekte nam zeer snel toe op latere leeftijd. 

  In 2016 was vanaf de leeftijd van 65 jaar het risico op overlijden door kanker bijna dubbel zo groot voor mannen als voor vrouwen.  

  Het risico op overlijden door een hart- of vaatziekte was op elke leeftijd groter bij mannen dan bij vrouwen.

 • Meer sterfte door kanker en hart- of vaatziekten in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2016 relatief gezien iets meer overlijdens door een hart- en vaatziekte dan in de 2 andere gewesten. Dit gold ook voor overlijdens door kanker. 

Bronnen

Statbel: Doodsoorzaken

Publicatiedatum

28 februari 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies