Echtscheidingen

 • 230 echtscheidingen minder in 2020

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest 11.853 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Er werden in datzelfde jaar 29.350 huwelijken beëindigd doordat de echtgenoot of echtgenote overleed. Dat betekent dat 3 op de 10 huwelijksontbindingen het gevolg waren van een echtscheiding. In 2020 waren er 230 echtscheidingen minder dan in 2019 (-2%). Mede door het hogere aantal overlijdens ten gevolge van de COVID-19-pandemie werden er 4.839 huwelijken meer beëindigd door het overlijden van een echtgenoot of echtgenote dan in 2019 (+20%).

  Daarnaast werden in 2020 5.014 wettelijke samenwoningen ontbonden door een scheiding en 1.050 door een overlijden van de partner. In 2019 waren deze aantallen respectievelijk 6.000 en 500.

  Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal feitelijke samenwoningen dat jaarlijks eindigt door een scheiding of een overlijden van de partner. 

  (Echt)scheidingen en overlijdens van de partner komen in andere leeftijdsgroepen voor. 

  Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen in het Vlaamse Gewest rond de 15.000. Tussen 2008 en 2019 daalde het jaarlijkse aantal echtscheidingen. De stijging in 2019 hing samen met een wijziging van de plaats van registratie van echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland waren voltrokken. Het aantal huwelijken dat door het overlijden van een huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelde in het Vlaamse Gewest al geruime tijd rond de 25.000 per jaar. In 2020 lag dat aantal hoger wegens de oversterfte veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, waardoor 7 op de 10 beëindigingen van een huwelijk werden veroorzaakt door een overlijden.

 • 6 op 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

  In het Vlaamse Gewest ging het in 2020 bij 6 op de 10 echtscheidingen voor beide partners om de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij bijna 3 op de 10 echtscheidingen was minstens 1 partner al eerder gescheiden. Bij 1 op de 10 echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

  De huwelijken die in 2020 werden ontbonden door een echtscheidingen hadden gemiddeld genomen 14,7 jaar geduurd. Eerste huwelijken duurden gemiddeld genomen 16,0 jaar, tweede en volgende huwelijken 11,2 jaar. 

 • Echtscheidingskans blijft stabiel

  Enkel gehuwden kunnen uit de echt scheiden. De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar geeft de echtscheidingskans aan.

  In 2020 hebben in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen er bijna 10 hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de kans op een echtscheiding ongeveer even hoog.

 • Echtscheidingen steeds eerder in het huwelijk

  Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar.

  De huwelijken uit 1980 kunnen al 40 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is 40 jaar na het huwelijk 34% ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 20 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is na 20 jaar 33% ontbonden. 

  Het percentage huwelijken dat werd ontbonden door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2005 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

 • Echtscheidingskans niet overal even groot

  In 2020 waren er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar 9,8 officieel uit de echt gescheiden. 

  De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 7,4 tot 11,8 per 1.000 echtparen. Dat hangt deels samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement en deels met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen

 • Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2020 lag de echtscheidingskans in de andere gewesten hoger dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de kans op 11,8 per 1.000 en in het Waalse Gewest op 12,9 per 1.000.

 • Echtscheidingscijfer Vlaams Gewest gelijk aan Europees gemiddelde

  Als het aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners wordt berekend dan behoorde België in 2019 tot de landen met een echtscheidingscijfer hoger dan het EU27-gemiddelde van 1,8 per 1.000. In het Belgische cijfer worden ook echtscheidingen meegerekend van inwoners die in het buitenland uit de echt zijn gescheiden (451 in 2019). Het echtscheidingscijfer voor het Vlaamse Gewest is gelijk aan het Europese gemiddelde.

Bronnen

Statbel: Partnerschap

Publicatiedatum

17 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies