Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)

 • 80% van Vlaams en lokaal oppervlaktewater in slechte of ontoereikende ecologische toestand

  Geen van de 195 beoordeelde grotere, Vlaamse waterlichamen haalt op basis van de metingen in de periode 2010 tot 2015 een goede ecologische toestand (of een goed ecologisch potentieel). Bijna een kwart haalt een matige ecologische toestand.
  Het Vlaamse oppervlaktewater wordt met een aantal parameters ingedeeld van ‘zeer goed’ tot ‘slecht’.  Slechts 1 Vlaams waterlichaam haalt de doelstelling (dat wil zeggen ‘goed’ tot ‘zeer goed’) voor ‘fysisch-chemische kwaliteit’. De Vlaamse waterlichamen halen het vaakst de doelstelling voor de biologische kwaliteitselementen ‘fytoplankton’ (48%), ‘macro-invertebraten’ (28%) en ‘fytobenthos’ (23%). Het percentage dat de doelstelling haalt voor vissen ligt laag (9%).
  Bij de 306 lokale waterlichamen van de eerste orde lijkt het algemeen beeld erg op dat van de Vlaamse waterlichamen. Eén lokaal waterlichaam haalt een goed ecologisch potentieel. 
  Samen telt Vlaanderen 501 Vlaamse en lokale waterlichamen. Daarvan bevindt 80% zich in een slechte of ontoereikende ecologische toestand. Bijna 20% scoort matig.
   

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Ecologische toestand 

Definities

Waterlichaam: een samenhangend geheel van vrij aan het oppervlak voorkomend water. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de grotere, Vlaamse waterlichamen en de lokale waterlichamen van eerste orde. Dat zijn de kleinere waterlichamen.
Goede ecologische toestand van waterlichamen: de Europese kaderrichtlijn Water stelt de ‘goede toestand’ van de waterlichamen als doel voorop. Voor natuurlijke oppervlaktewateren betekent dit onder meer een goede ecologische toestand. Voor kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewateren kunnen de doelstellingen lager liggen (‘goed ecologisch potentieel’). De biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten, vissen en een aantal hydromorfologische, chemische en fysisch-chemische parameters bepalen de ecologische toestand.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies