Eerste Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken op 3 april

In opvolging van de aanbevelingen van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd de Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken gepland op 3 april afgelast.

De gebruikersinspraak gepland op de Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken zal georganiseerd worden via een digitale aanpak. Meer info hierover vindt u hier.

 

Op vrijdag 3 april 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen de allereerste Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken. We willen een stand van zaken opmaken van de werkzaamheden van Statistiek Vlaanderen en tijd maken voor kennisuitwisseling over nieuwe evoluties op vlak van productie en verspreiding van openbare statistieken. In de namiddag bekijken we samen met gebruikers en producenten de bestaande lijst van Vlaamse openbare statistieken op hun relevantie voor het beleid en het brede maatschappelijke debat en bepalen we de nieuwe openbare statistieken voor 2021.


VOS-dag: stand van zaken, netwerking en kennisuitwisseling

Op de Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken (VOS-dag) willen we vooreerst een stand van zaken opmaken over de werkzaamheden van het netwerk Statistiek Vlaanderen. We gaan in op de belangrijkste realisaties van het netwerk en op de plannen en uitdagingen in de komende jaren.

Tegelijk willen we deze dag aangrijpen voor netwerking en om kennis over openbare statistieken uit te wisselen. We willen elkaar op de hoogte brengen over nieuwe ideeën rond statistiekproductie en -verspreiding, over de mogelijkheden van de datasciencehub van Statistiek Vlaanderen en over good practices van samenwerking tussen Vlaamse instanties en andere statistiekinstellingen in ons land.

Als je zelf op deze VOS-dag een korte presentatie wil geven over een volgens jou interessant topic, initiatief of samenwerkingsproject rond openbare statistieken, kan je dat doorgeven aan Dirk Moons.


Andere aanpak gebruikersinspraak in lijst Vlaamse openbare statistieken

Momenteel ontsluit Statistiek Vlaanderen de meer dan 300 Vlaamse openbare statistieken op www.statistiekvlaanderen.be. Het zijn statistieken die moeten voldoen aan de bestaande internationale voorschriften inzake kwaliteit en onafhankelijkheid.

Jaarlijks wordt in overleg met de gebruikers en producenten deze lijst van Vlaamse openbare statistieken herbekeken op zijn relevantie voor het beleid en het brede maatschappelijke debat. Welke statistieken blijven relevant en moeten op de lijst blijven staan? Welke statistieken zijn minder zinvol en kunnen worden geschrapt? Welke nieuwe statistieken worden best toegevoegd? Het vormt een belangrijk beslissingsmoment in de werking van Statistiek Vlaanderen.

De voorbije jaren gebeurde dit overleg tussen gebruikers en producenten in 12 aparte themagroepen. Na een evaluatie van de werking van deze themagroepen heeft het Coördinatiecomité Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) beslist om dit overleg dit jaar anders te organiseren. Om de aanwezigheid van de bestaande leden van de themagroepen te stimuleren, om zo veel mogelijk ook andere gebruikers warm te maken voor deelname aan deze themagroepen en om meer interactie tussen de themagroepen te creëren, worden de themagroepen deze keer georganiseerd op hetzelfde moment en op dezelfde plaats: op de Dag van de Vlaamse Openbare Statistieken. De themagroepen staan op deze dag open voor alle geïnteresseerde gebruikers en producenten, ook voor diegenen die momenteel nog geen lid zijn van de themagroepen. Gebruikers zien we heel ruim: overheidsinstanties, onderzoekers, sociaaleconomische en middenveldorganisaties, provincies, steden en gemeenten, … Op deze manier worden de bestaande ideeën en expertise rond de Vlaamse openbare statistieken samengebracht op 1 plaats en 1 moment.


Waar en wanneer?

Vrijdag 3 april 2020

Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel (bereikbaarheid)

Programma

9u.30 Ontvangst met koffie en koekjes
10u. Stand van zaken Statistiek Vlaanderen
10u.30 Nieuwe evoluties bij productie en verspreiding van openbare statistieken
12u. Broodjeslunch met postersessies
13u.

Eerste sessie themagroepen:

 • Economie en financiën
 • Mobiliteit
 • Omgeving en energie
 • Arbeid, inkomen en sociale samenhang
 • Gezondheid, welzijn en zorg, veiligheid en criminaliteit
 • Overheid
14u.15 Korte pauze
14u.30

Tweede sessie themagroepen:

 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Demografie
 • Onderwijs en vorming
 • Wonen
 • Vrije tijd, sport, cultuur, toerisme en media
 • Wetenschap, technologie en innovatie
15u.45 Einde