Energiearmoede

 • Netbeheerders leveren elektriciteit aan 77.100 huishoudens en gas aan 56.400 huishoudens

  Eind 2020 leverden de netbeheerders wegens wanbetaling elektriciteit aan iets meer dan 77.100 huishoudens en gas aan ruim 56.400 huishoudens. Die aantallen liggen iets lager dan in 2019 en 2018.

  Het gaat om huishoudens waarvan de commerciële energieleverancier het contract heeft opgezegd omdat zij hun energiefactuur niet op tijd hebben betaald en niet hebben gereageerd op een aangetekende ingebrekestelling of de afspraken in een afbetalingsplan niet hebben nageleefd. Als het huishouden in dat geval geen nieuwe commerciële leverancier vindt, dan neemt de netbeheerder de levering van elektriciteit en/of gas over in zijn wettelijke rol van sociale leverancier.

  Eind 2020 ging het voor elektriciteit om 2,7% van het totaal aantal huishoudelijke afnemers, bij gas om 2,9% van de afnemers.

 • 35.600 budgetmeters voor elektriciteit, 24.400 voor gas

  Als een huishouden ook bij de sociale leverancier niet tijdig betaalt, plaatst de netbeheerder een budgetmeter die de klant verplicht om vooraf te betalen voor de levering van elektriciteit en/of gas. Indien de klant dat niet doet dan valt de stroomlevering terug op een minimale levering waardoor het moeilijk wordt om meerdere toestellen tegelijk te gebruiken. Bij gas wordt in het geval van niet-betaling via de budgetmeter de levering helemaal afgesloten.

  Eind 2020 waren er iets meer dan 35.600 budgetmeters voor elektriciteit actief. In de loop van 2009 werden ook de eerste budgetmeters geplaatst voor de levering van gas. Eind 2020 waren er iets meer dan 24.400 actieve budgetmeters voor gas. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit en gas lag in 2020 lager dan in de voorgaande jaren. Dat hangt deels samen met het feit dat in de lockdownperiodes van de COVID-19-crisis geen budgetmeters geactiveerd konden worden.

 • 213 huishoudens in 2020 afgesloten van elektriciteit, 141 afgesloten van gas

  Bij blijvende wanbetaling kan een vraag tot volledige afsluiting voorgelegd worden aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In de wintermaanden worden in dergelijke situaties elektriciteit en gas niet afgesloten.

  In de loop van 2020 werden na LAC-advies 213 huishoudelijk afnemers volledig afgesloten van de elektriciteitsvoorzieningen en 141 van de aardgastoevoer. Het aantal afgesloten afnemers voor elektriciteit en gas is na 2018 zeer sterk gedaald. Deze daling hangt samen met de invoering van de digitale meter en in 2020 ook met de COVID-19-crisis. Tijdens de lockdownperiodes konden geen afsluitingen doorgevoerd worden.

 • Aandeel huishoudens met budgetmeter voor elektriciteit in Vlaamse gemeenten gemiddeld op 1,2%

  Gemiddeld genomen lag het aandeel van de huishoudelijke afnemers met een ingeschakelde budgetmeter voor elektriciteit eind 2020 in het Vlaamse Gewest op 1,2%. Dat aandeel lag het hoogst in Mesen (5,1%) en Ronse (3,5%). In Gent ging het om 2,2% van de afnemers, in Antwerpen om 1,9%.

Bronnen

Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): Sociale statistieken

Statistiek Vlaanderen: Gegevens per gemeente

Definities

Budgetmeter: met een budgetmeter betaalt men vooraf voor elektriciteit en gas. Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en gas. Op deze budgetmeters kan men krediet zetten. Men kan dan elektriciteit of gas verbruiken tot dit krediet op is en waarna men moet herladen. 
Lokale Adviescommissie (LAC): commissie op gemeentelijk niveau met vertegenwoordigers van het OCMW, de netbeheerder en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker. De lokale adviescommissie beslist over vragen van de netbeheerder of waterleverancier tot afsluiting van elektriciteit, aardgas of water en hoort daarbij ook de verbruiker.
Netbeheerder: zorgt voor het vervoer van elektriciteit en aardgas via de leidingen. Een netbeheerder is niet hetzelfde als een energieleverancier.

Publicatiedatum

11 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies