Export van high-tech goederen

 • Vlaamse high-tech uitvoer goed voor 27 miljard euro

  De Vlaamse high-tech uitvoer kwam in 2018 op 26,6 miljard euro. In 2014 en 2015 werden nog behoorlijke groeicijfers (in lopende prijzen) neergezet (+10,6% en +17,4%). Maar in 2016 volgde een achteruitgang (-3,3%), gevolgd door een beperkte groei in 2017 (+1,4%). In 2018 groeide de high-tech uitvoer opnieuw sterker met 3,8%. Tot 2016 was de groei van de high-tech uitvoer groter dan de totale uitvoer. De totale uitvoer nam immers tot 2016 nauwelijks toe maar kende een groeiversnelling in 2017 (+4,4%). In 2018 nam de totale uitvoergroei even snel toe als de high-tech uitvoergroei.

  De high-tech uitvoer bestaat voor vrijwel de helft uit farmaceutische producten (49%). Andere belangrijke productgroepen in de Vlaamse high-tech uitvoer zijn elektronica en telecommunicatie en wetenschappelijke instrumenten (telkens 14%).

 • Relatief klein aandeel van high-tech goederen in totale Vlaamse uitvoer

  In 2018 waren high-tech goederen goed voor 8% van de totale Vlaamse uitvoer. Dat aandeel lag even hoog in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Waalse Gewest lag het aandeel van de high-tech goederen in de totale uitvoer hoger (23%).

  In vergelijking met de EU-landen scoort het Vlaamse Gewest relatief laag. Het EU-gemiddelde lag in 2018 op 18%. Koploper is Ierland (35%). Ook Malta, Nederland en Frankrijk zitten boven 20%. Het Belgische aandeel bedraagt 10%. Het aandeel van de high-tech goederen in de totale uitvoer ligt het laagst in Portugal, Griekenland en Spanje.

 • High-tech uitvoer relatief groot in verhouding tot Vlaams bbp

  De omvang van de Vlaamse high-tech uitvoer was in 2018 goed voor 10% van het bruto binnenlands product (bbp) van het Vlaamse Gewest. Omdat de totale uitvoer relatief groot is in het Vlaamse Gewest, komt een klein aandeel van high-tech goederen in de totale uitvoer toch overeen met een relatief groot aandeel in verhouding tot het bbp. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort met 1% van het bbp laag. In het Waalse Gewest komt de high-tech uitvoer in verhouding tot het bbp op 13%.

  Het Vlaamse Gewest deed het volgens deze maatstaf duidelijk beter in 2018 dan het EU-gemiddelde van 5%. Nederland scoort het hoogst (17%). Het aandeel is ook hoog in Ierland en een aantal Oost-Europese lidstaten. Spanje, Portugal en Griekenland zijn ook hier hekkensluiter.

Definities

High-tech uitvoer: uitvoer van specifieke hoog technologische categorieën: luchtvaart, computers, elektronica en telecommunicatie, farmaceutische producten, wetenschappelijke instrumenten, elektrische machines, chemische producten, niet-elektrische machines en wapens.

Lopende of nominale prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Publicatiedatum

30 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies