Filezwaarte

 • Kilometeruren file in augustus 2020 53% lager dan in augustus 2019

  In augustus 2020 lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 306 kilometeruren per werkdag. In augustus 2019 ging het om 646 kilometeruren per werkdag. Dat komt overeen met een daling van 53% hetgeen sterk samenhangt met de lockdown-maatregelen die werden ingesteld in de strijd tegen het coronavirus vanaf midden maart 2020.

 • 573 kilometeruren file per werkdag

  In augustus 2020 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 543 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (september 2019-augustus 2020) elke werkdag gemiddeld 543 kilometer file was gedurende 1 uur lang.

  De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daarop volgende periode was er een daling van het jaargemiddelde van de filezwaarte. In vergelijking met 2012 ligt dat jaargemiddelde nu 20 kilometeruren hoger.

 • Vooral files in regio’s Antwerpen en Brussel

  De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Nieuwe berekeningswijze filezwaarte 
Vlaams Verkeerscentrum: Verkeersindicatoren

Definities

Filezwaarte: geeft aan wat de gemiddelde omvang is van de files op een bepaalde verzameling van wegen. De indicator combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometeruren.
Kilometeruren: eenheidsmaat gebruikt bij de indicator filezwaarte. 100 kilometeruren is het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

Publicatiedatum

22 september 2020

Volgende update

22 oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies