Fysische staat van de woning

 • Bijna 8 op 10 woningen verkeert in goede staat

  In 2018 bevond 77% van de Vlaamse woningen zich in een goede fysische staat. Het aandeel woningen in (zeer) slechte staat lag op 11%, het aandeel woningen in matige staat op 13%.

  Ten opzichte van 2013 is de fysische staat van de Vlaamse woningen verbeterd. Het aandeel woningen in goede staat is toegenomen en het aandeel woningen met een (zeer) slechte of matige staat is afgenomen.

 • Huurders en lagere inkomensgroepen wonen vaker in woning van slechtere kwaliteit

  De fysische staat van de woning is beter bij eigenaars dan bij huurders. Bijna 8 op de 10 eigenaars wonen in een woning in een goede fysische staat. Bij huurders, zowel private als sociale, gaat het om ongeveer 7 op de 10.

  Ook naar inkomen is er een verschil. Hoe hoger het inkomen, hoe groter het aandeel huishoudens dat in een woning woont in een goede fysische staat.

 • Fysische staat van woningen sterker verbeterd in steden

  In 2013 was er nog een verschil in de fysische toestand van woningen naar stedelijkheid. In 2018 is dat verschil verdwenen. Dat komt doordat het aandeel woningen met een goede fysische toestand in de grote en regionale steden sterker gestegen is dan in de kleinere steden en gemeenten.

Definities

Fysische staat van de woning: er werd aan de bewoners gevraagd naar problemen met de ramen, de dakgoot, het dak en vochtproblemen aan de muren of vloeren. Op basis van de antwoorden werd een synthese-index berekend over de fysische staat van de woning waarbij de woning een score krijgt voor elk onderdeel waarvoor volgens de bewoners herstellingen nodig zijn. Vervolgens werden de woningen ingedeeld in woningen in ‘goede’, ‘matige’ en ‘slechte of zeer slechte’ staat.

Publicatiedatum

26 april 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies