Metadata demografie

Geboorten

Bron

Bron: Rijksregister

Producent en Verspreiding: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek  (AD Statistiek)

Verwerking: Statistiek Vlaanderen

Update-frequentie

Jaarlijks

Definities

  • Deze tabellen geven het aantal geboorten dat genoteerd wordt in de bevolkingsregisters van de gemeenten. Het Rijksregister van de natuurlijke personen centraliseert deze registers.
  • Deze tabellen zijn niet gebaseerd op de aangifteformulieren voor geboorten.

Opmerkingen bij de kwaliteit

  • Geboorten bij personen die in het wachtregister staan ingeschreven, zijn NIET opgenomen in deze tabellen.

Contactpersoon

Edith Lodewijckx, tel 02/553.41.78, edith.lodewijckx@kb.vlaanderen.be

Patrick Lusyne, tel 02/277.65.50, Patrick.Lusyne@economie.fgov.be