Geboorten

 • 64.336 geboorten in 2018

  In 2018 waren er 64.336 geboorten bij vrouwen met een (officiële) woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 167 minder dan in 2017 (-0,3%) en 5.743 minder dan in het topjaar 2010 (-8,2%).

 • Meer geboorten dan overlijdens

  In alle observatiejaren sinds 1990 zijn er meer geboorten dan overlijdens in het Vlaamse Gewest. Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2018 ging het om 64.336 geboorten tegenover 63.397 overlijdens wat resulteert in een positief saldo van +939 eenheden (+0,14 per 1.000 inwoners).

 • Meer jongens dan meisjes bij borelingen

  Opgesplitst naar geslacht werden in 2018 (volgens de registratie voor de wettelijke bevolking) 32.736 jongens en 31.600 meisjes geboren in het Vlaamse Gewest. Dat geeft een verhouding van 50,9% jongens en 49,1% meisjes. Er is elk jaar een licht overwicht van jongens.

 • Ruim 1 op 10 borelingen heeft niet de Belgische nationaliteit

  Ruim 1 op de 10 borelingen (13%) van 2018 van moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest had een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat hoger (35%), in het Waals Gewest iets lager (9%).

  Vooral in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn er naar verhouding veel borelingen met de nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie (1 op de 4).

 • Helft van geboorten binnen huwelijk

  Van de geboorten bij moeders met een officiële woonplaats in het Vlaamse Gewest vonden in 2016 de helft van de geboorten plaats buiten de context van een huwelijk. In 2000 was dat nog geen kwart (22%).

  Er is vooral een stijging van geboorten bij ongehuwd samenwonende paren. Bij 1 op de 10 geboorten heeft de moeder geen samenwonende partner.

 • Daling van bruto geboortecijfer

  In 2018 lag het aantal geboorten per 1.000 inwoners in het Vlaamse Gewest op 9,8. Dit bruto geboortecijfer komt ongeveer overeen met de waarde voor het Waalse Gewest, terwijl voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een hogere waarde wordt genoteerd.

  In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer in recente jaren.

 • Hoge bruto geboortecijfers in Vlaamse centrumsteden

  8 van de 13 centrumsteden hebben voor de periode 2016-2018 een bruto geboortecijfer dat boven de waarde van het Vlaamse Gewest ligt (9,9 geboorten per 1.000 inwoners). Antwerpen, Mechelen en Gent staan vooraan in de rij van centrumsteden. Hasselt, Oostende en Brugge volgen achteraan.

  Ook in andere Vlaamse steden of gemeenten worden soms relatief hoge waarden genoteerd, met Borsbeek, Vilvoorde en Drogenbos vooraan in de rij. Lage waarden vinden we vooral aan de kust, met De Haan, Knokke-Heist en Koksijde als hekkensluiters.

  Deels weerspiegelt het bruto geboortecijfer de leeftijdsopbouw van de bevolking, met typisch lage waarden in een verouderde bevolking.

 • Vlaams bruto geboortecijfer in Europese middenmoot

  Het bruto geboortecijfer van 2017 voor het Vlaamse Gewest (9,9 geboorten per 1.000 inwoners) is gelijk aan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU).

  Binnen de Europese Unie plaatst ook België zich in dit opzicht in het midden. Hoge waarden vinden we in Ierland (12,9), Frankrijk en Zweden, lage in waarden vooral in de zuidelijke lidstaten met Italië als hekkensluiter (7,6).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking     
Eurostat: Database

Definities

Geboorten: het betreft hier enkel het aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest. Zo ook voor de term ’borelingen’. Geboorten bij vrouwen die ingeschreven staan in het wachtregister (zoals voor asielzoekers) zijn hier niet meegeteld, net als geboorten bij vrouwen die onwettig in het land verblijven.

Bruto geboortecijfer: relateert het aantal geboorten aan de gemiddelde bevolking van het omschreven grondgebied. Het wordt in de regel uitgedrukt per 1.000 inwoners. Omdat er geen rekening wordt gehouden met de leeftijdsverdeling van de (vrouwelijke) bevolking gaat het om het ‘bruto’ geboortecijfer.

Gemiddelde bevolking: het gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin (1 januari) en het einde van het jaar (31 december van het lopende jaar of 1 januari van het volgende jaar).

Natuurlijk saldo (natuurlijk accres): de balans van de geboorten en de overlijdens (positief of negatief) voor een bepaald grondgebied.

Wettelijke bevolking: deze omvat de personen ingeschreven in een wettelijk bevolkingsregister van een Belgische stad of gemeente (alwaar hun wettelijke hoofdverblijfplaats), niet de personen ingeschreven in een wachtregister (bv. wachtregister voor asielzoekers).

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies