Geboorten

 • 62.862 geboorten in 2019

  In 2019 waren er 62.862 geboorten bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1.474 minder dan in 2018 (-2,3%) en 7.217 minder dan in het topjaar 2010 (-10,3%). Daarmee lag het aantal geboorten in 2019 opnieuw  op het peil van rond 2005.

  Er wordt in deze cijfers enkel rekening gehouden met geboorten bij de wettelijke bevolking.

 • Iets meer geboorten dan overlijdens

  In alle observatiejaren vanaf 1990 zijn er meer geboorten dan overlijdens. Dat geeft telkens een positief natuurlijk saldo. In 2019 ging het om 62.862 geboorten tegenover 62.420 overlijdens wat resulteert in een positief saldo van +442 eenheden (+0,07 per 1.000 inwoners).

 • Meer jongens dan meisjes bij borelingen

  Er werden in 2019 32.118 jongens en 30.744 meisjes geboren. Dat geeft een verhouding van 51% jongens en 49% meisjes. Elk jaar is er een licht overwicht van jongens onder de geboorten.

 • Ruim 1 op 10 borelingen heeft niet de Belgische nationaliteit

  Ruim 1 op de 10 borelingen (13%) had in 2019 een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat hoger (34%), in het Waalse Gewest lager (9%).

  Vooral in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn relatief veel borelingen met de nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie (23%). Voor het Vlaamse Gewest is dat veel minder (6%).

 • Helft van geboorten binnen huwelijk

  Van de geboorten bij moeders met een officiële woonplaats in het Vlaamse Gewest vonden in 2018 de helft van de geboorten plaats buiten de context van een huwelijk. In 2000 was dat nog geen kwart (22,5%).

  Er is vooral een stijging van geboorten bij ongehuwd samenwonende paren. Bij 1 op de 9 geboorten heeft de moeder geen samenwonende partner.

 • Daling van bruto geboortecijfer

  In 2019 lag het aantal geboorten per 1.000 inwoners in het Vlaamse Gewest op 9,5. Dit bruto geboortecijfer ligt iets onder de waarde voor het Waalse Gewest (9,9 per 1.000 inwoners), terwijl voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een beduidend hogere waarde wordt genoteerd (13,7 per 1.000 inwoners).

  In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer tussen 2010 en 2019. Afgaande op de laatste observatiejaren (2018 en 2019) lijkt die daling enkel gestopt te zijn in het Waalse Gewest.

 • Hoge bruto geboortecijfers in Vlaamse centrumsteden

  8 van de 13 centrumsteden hebben voor de periode 2017-2019 een bruto geboortecijfer boven de gemiddelde waarde van het Vlaamse Gewest (9,7 geboorten per 1.000 inwoners in 2017-2019). Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Gent staan vooraan in de rij; Hasselt, Oostende en Brugge staan achteraan onder de centrumsteden.

  Ook in andere Vlaamse steden of gemeenten worden relatief hoge waarden genoteerd, met de hoogste waarden in Borsbeek, Vilvoorde en Asse. Algemeen genomen liggen de bruto geboortecijfers hoger ten noorden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, rond Sint-Niklaas, in de noorderkempen en in delen van Limburg en Zuid-West-Vlaanderen.

  Lage waarden zijn er vooral te vinden aan de kust, met De Haan, Knokke-Heist en Koksijde als gemeenten met de laagste waarden (behoudens Herstappe helemaal onderaan de rij).

  Het bruto geboortecijfer weerspiegelt deels de leeftijdsopbouw van de bevolking, met typisch lage waarden in een verouderde bevolking.

 • Vlaams bruto geboortecijfer net boven EU-gemiddelde

  Het bruto geboortecijfer van 2018 voor het Vlaamse Gewest (9,8 geboorten per 1.000 inwoners) ligt net boven het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU28).

  Binnen de Europese Unie plaatst ook België zich in dit opzicht in het midden. Hoge waarden zijn er te vinden in Ierland (12,5), Frankrijk en Zweden; lage waarden vooral in de zuidelijke lidstaten met Italië als hekkensluiter (7,3).

  De cijfers van de Europese landen hebben betrekking op de gewoonlijk verblijvende bevolking in elk land.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking     
Eurostat: Database

Definities

Geboorten: het betreft hier enkel het aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest. Zo ook voor de term ’borelingen’. Geboorten bij vrouwen die ingeschreven staan in het wachtregister (zoals voor asielzoekers) zijn hier niet meegeteld, net als geboorten bij vrouwen die onwettig in het land verblijven.

Bruto geboortecijfer: relateert het aantal geboorten aan de gemiddelde bevolking van het omschreven grondgebied. Het wordt in de regel uitgedrukt per 1.000 inwoners. Omdat er geen rekening wordt gehouden met de leeftijdsverdeling van de (vrouwelijke) bevolking gaat het om het ‘bruto’ geboortecijfer.

Gemiddelde bevolking: het gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin (1 januari) en het einde van het jaar (31 december van het lopende jaar of 1 januari van het volgende jaar).

Natuurlijk saldo (natuurlijk accres): de balans van de geboorten en de overlijdens (positief of negatief) voor een bepaald grondgebied.

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die zijn gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur).

Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf (>3 maanden) in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

14 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies