Gebruik van ERP-software in bedrijven

 • Bijna 6 op 10 ondernemingen gebruikt ERP-software

  In 2019 gebruikte 57% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers ERP-software om informatie te delen binnen het bedrijf. In 2012 was dat nog 35%. Sinds 2017 blijft het aandeel ondernemingen met ERP-software min of meer gelijk.
  ERP-software (Enterprise Resource Planning) zorgt voor een automatische gegevensuitwisseling tussen verschillende afdelingen van de onderneming, bijvoorbeeld tussen boekhouding, planning, productie of marketing. De software ondersteunt daarmee de interne bedrijfsprocessen.

 • Grotere ondernemingen gebruiken vaker ERP-software

  ERP-software wordt meer gebruikt door grotere ondernemingen. Zo gebruikte begin 2019 88% van de ondernemingen met minstens 250 werknemers ERP-software, bij kleine ondernemingen met 2 tot 9 werknemers was dat 20%. 
  Bij ondernemingen met 10 tot 49 werknemers is het aandeel met ERP-software tussen 2012 en 2019 het sterkst gestegen.

 • ERP-software sterker ingeburgerd in Vlaams Gewest dan in rest van EU

  Vergeleken met de andere landen van de Europese Unie (EU) was in 2019 ERP-software het sterkst ingeburgerd in de Belgische ondernemingen. Tot de top 3 van de EU-landen met de hoogste aandelen horen België (53%), Denemarken (50%) en Nederland (48%). Binnen België was ERP-software vaker aanwezig in Vlaamse ondernemingen (57%) dan in Brusselse of Waalse ondernemingen (respectievelijk 50% en 42%). Het gaat hierbij telkens om ondernemingen met minstens 10 werknemers.

Publicatiedatum

27 februari 2020

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies