Geregistreerde criminaliteit

 • Meer dan 425.000 feiten geregistreerd bij politie, daling sinds 2012

  In 2018 registreerde de politie over alle misdrijfcategorieën heen 425.634 feiten. Dat omvat registraties van zowel ernstige misdrijven (zoals moord) als lichte inbreuken (zoals openbare dronkenschap). Het aantal geregistreerde feiten lag in 2018 op het laagste peil sinds 2000. Tussen de jaren 2000 en 2012 schommelde dat aantal rond de 500.000. Vanaf 2012 daalt het jaarlijks.

 • Fietsdiefstal en woninginbraak meest geregistreerde misdrijf

  Fietsdiefstal en woninginbraak zijn door de politie veruit de meest geregistreerde criminele figuren. In 2018 ging het in beide gevallen om meer dan 20.000 geregistreerde feiten.
  Daarna volgen deze criminele figuren, met elk meer dan 10.000 registraties: beschadigen van auto, intrafamiliaal fysiek geweld, winkeldiefstal, diefstal uit of aan een voertuig.

 • Criminaliteitsgraad hoogst in grootsteden en hun rand, in centrumsteden en in kustgemeenten

  Om steden en gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het aantal geregistreerde feiten uitgedrukt per 100 inwoners. De criminaliteitsgraad is het hoogst in de grootsteden, in de grootstedelijke rand, in de centrumsteden en de kustgemeenten. De laagste criminaliteitsgraden worden aangetroffen in de kleinere gemeenten van Vlaanderen. Ook enkele grotere gemeenten, met meer dan 10.000 inwoners, hebben een lage criminaliteitsgraad, met name Lubbeek en Anzegem.

 • Criminaliteitsgraad lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Van de 3 Belgische gewesten lag de criminaliteitsgraad in 2018 het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met 12 misdrijven per 100 inwoners. Het Vlaamse Gewest kende de laagste criminaliteitsgraad.

Bronnen

Federale politie: Criminaliteitsstatistieken 

Definities

Criminaliteitsgraad: aantal geregistreerde misdrijven per 100 inwoners.
Criminele figuren: feiten die niet als dusdanig in het Strafwetboek zijn opgenomen, maar waarmee de politie in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd wordt. Het betreft dus een opsplitsing van criminele feiten.

Publicatiedatum

16 juli 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies