Gezondheidsgerelateerde beperkingen

 • 1 op 3 ouderen ervaart beperkingen in dagelijkse activiteiten

  In het Vlaamse Gewest gaf in 2018 bijna 1 op de 5 personen van 15 jaar en ouder aan vanwege een gezondheidsprobleem beperkt te zijn geweest in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Bij de personen van 65 jaar en ouder liep dit op tot ruim 1 op de 3.

  Bij de bevolking van 15 jaar en ouder bleef dit aandeel de voorbije jaren vrij stabiel. Bij de bevolking van 65 jaar en ouder is dit aandeel duidelijk gedaald sinds 2001.

 • Hoger opgeleiden ervaren minder beperkingen

  Iets meer vrouwen dan mannen ervaarden in 2018 beperkingen in hun dagelijkse activiteiten.

  De groep die beperkingen ervaarde neemt toe met de leeftijd. Bij de 25- tot 34-jarigen ervaarde 1 op de 10 beperkingen. Bij de 75-plussers liep dit op tot ruim 4 op de 10.

  De hoger opgeleiden ervaarden minder beperkingen dan de andere groepen.

 • Meer personen met beperkingen in Waals Gewest

  De personen van 15 jaar en ouder uit het Waalse Gewest ervaarden in 2018 meer gezondheidsgerelateerde beperkingen dan deze uit de 2 andere gewesten. Het waren vooral de Waalse 35- tot 64-jarigen die meer beperkingen ervaarden dan hun leeftijdsgenoten in de andere gewesten.

  Bij de personen van 65 jaar en ouder was het percentage dat gezondheidsgerelateerde beperkingen ervaarde in 2018  in de 3 gewesten gelijkaardig.

Bronnen

Publicatiedatum

15 juli 2019

Volgende update

juli 2024

Meer cijfers

Contact

Vorige versies