Hernieuwbare energie

 • Bijna 7% hernieuwbare energie in totaal energieverbruik

  Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedroeg 6,7% in 2017. Dat aandeel lag in 2005 nog op 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden. Bij dat laatste gaat het zowel om biobrandstoffen in verbrandingsmotoren als om groene stroom in elektrische voertuigen. 

 • Aandeel groene stroom stijgt fors

  De totale bruto groene stroomproductie in 2017 bedroeg bijna 8.000 gigawattuur (GWh). Sinds 2005 is de productie meer dan verzevenvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto elektriciteitsverbruik bedraagt daarmee 13,4%.
  Het finaal verbruik van groene energie (27,5 petajoule) voor verwarming en koeling bedroeg 5,2% in het totale bruto eindverbruik voor verwarming en koeling in 2017. In 2017 werd 93% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 7% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.  
  Het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (biobrandstoffen en groene stroom) ten opzichte van het finale energieverbruik in het vervoer bedroeg 6,5% in 2017. Hier domineren de biobrandstoffen op de inzet van groene stroom.

 • Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit

  Productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil – was goed voor 44% van de groene stroomproductie in 2017. Dit grote aandeel is vooral toe te schrijven aan de co-verbranding van biomassa in klassieke elektriciteitscentrales. 
  Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel zonne-, wind-, en waterenergie verder oplopen: van 16% in 2005 tot 56% in 2017. Vooral de toename in de productie van zonne-energie valt op.

Bronnen

Vlaams Energie Agentschap (VEA): Energiestatistieken 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): Energiebalans

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

20 december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies