Houtverkoop

 • In 2019 bijna 87.000 m³ hout uit domeinbossen verkocht

  In 2019 werd iets minder dan 87.000 m³ hout uit de domeinbossen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verkocht. Ongeveer tweederde van het volume bestaat uit naaldhout.

  Het verkochte volume hout uit de domeinbossen lag in 2019 iets lager dan de voorgaande jaren. Tussen 2013 en 2018 lag het verkochte volume telkens iets boven de 100.000 m³. De terugval van het verkochte volume in 2019 was het gevolg van de terugval van de export naar het Verre Oosten (hoofdzakelijk China) als gevolg van het handelsconflict met de Verenigde Staten.

 • 50% van verkocht hout heeft FSC-label

  Het aandeel FSC-hout in de houtverkoop van ANB lag in 2019 op 55%. Het gaat om hout afkomstig van duurzaam bosbeheer. In de periode tussen 2013 en 2018 lag het aandeel FSC-hout telkens op ongeveer 60%. Enkel in 2014 (48%) en 2018 (41%) was dat niet het geval.

 • Opbrengst houtverkoop daalt sterk in 2019

  In 2019 viel de opbrengst van de houtverkoop uit ANB-domeinen sterk terug tot 2,6 miljoen euro. Doorgaans bedraagt de jaarlijkse opbrengst van de houtverkoop ongeveer 4,5 miljoen euro.

  De sterke terugval van de opbrengsten in 2019 was het gevolg van de daling van het verkochte volume en van de daling van de houtprijs door het overspoelen van de houtmarkt met naaldhout, hoofdzakelijk fijnspar, aangetast door de letterzetter. Deze aantasting is een gevolg van droge en hete zomers van de afgelopen jaren. Hierdoor bedroeg de gemiddelde houtprijs in 2019 slechts 30 euro per m³. In de voorgaande jaren schommelde de gemiddelde houtprijs tussen 40 en 45 euro per m³.

Bronnen

Agentschap Natuur en Bos (ANB): Website

Definities

Domeinbos: een bos dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos. Bij het beheer worden de criteria duurzaam bosbeheer gevolgd. Via die criteria tracht men de verschillende functies van het bos met elkaar te verzoenen.

FSC-label: certificaat van duurzaam bosbeheer uitgereikt door de ‘Forest Stewardship Council’, een non-profitorganisatie ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke- en milieuorganisaties.

Letterzetter: een schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt.

Publicatiedatum

25 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies