Houtverkoop

 • In 2020 bijna 73.000 m³ hout uit domeinbossen verkocht

  In 2020 werd iets minder dan 73.000 kubieke meter (m³) hout uit de domeinbossen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verkocht. Ongeveer twee derde van dat volume bestond uit naaldhout.

  Het verkochte volume hout uit de domeinbossen lag in 2019 en 2020 lager dan de voorgaande jaren. Tussen 2013 en 2018 lag het verkochte volume telkens iets boven de 100.000 m³. De terugval van het verkochte volume sinds 2019 hangt samen met de terugval van de export naar het Verre Oosten (hoofdzakelijk China) als gevolg van het handelsconflict met de Verenigde Staten.

 • 64% van verkocht hout heeft FSC-label

  Het aandeel FSC-hout in de houtverkoop van ANB lag in 2020 op 64%. Het gaat om hout afkomstig van duurzaam bosbeheer. In de periode tussen 2013 en 2020 lag het aandeel FSC-hout telkens op ongeveer 60%. Enkel in 2014 (48%) en 2018 (41%) was dat niet het geval.

 • Opbrengst houtverkoop daalt sterk sinds 2019

  Sinds 2019 viel de opbrengst van de houtverkoop uit ANB-domeinen sterk terug tot 2 miljoen euro in 2020. Tussen 2013 en 2018 bedroeg de jaarlijkse opbrengst van de houtverkoop ongeveer 4,5 miljoen euro.

  De sterke terugval van de opbrengsten sinds 2019 was het gevolg van de daling van het verkochte volume en van de daling van de houtprijs door het overspoelen van de houtmarkt met naaldhout, hoofdzakelijk fijnspar, aangetast door de letterzetter. Deze aantasting is een gevolg van de verzwakking van de bomen door de droge en hete zomers van de afgelopen jaren. Hierdoor bedroeg de gemiddelde houtprijs in 2020 slechts 28 euro per m³. Tussen 2013 en 2018 schommelde de gemiddelde houtprijs tussen 40 en 45 euro per m³.

Bronnen

Agentschap Natuur en Bos (ANB): Website

Definities

Domeinbos: een bos dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur en Bos. Bij het beheer worden de criteria duurzaam bosbeheer gevolgd. Via die criteria tracht men de sociale, ecologische en economische functies van het bos met elkaar te verzoenen.

FSC-label: certificaat van duurzaam bosbeheer uitgereikt door de ‘Forest Stewardship Council’, een non-profitorganisatie ondersteund door het internationale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke- en milieuorganisaties.

Letterzetter: een schorskever van ongeveer een halve centimeter groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt.

 

Publicatiedatum

25 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies