Hulpafhankelijkheid partnerlanden van Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

  • Hulpafhankelijkheid van 3 partnerlanden sterk verschillend

    Het niveau van hulpafhankelijkheid verschilt sterk tussen de 3 officiële partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De hulpafhankelijkheid geeft de verhouding weer tussen de officiële ontwikkelingshulp of ODA die het land ontvangt en het bruto nationaal inkomen (BNI) van dat land. Het gaat daarbij om de totale officiële ontwikkelingshulp voor dat land, niet alleen de officiële ontwikkelingshulp vanuit Vlaanderen.

    De Vlaamse overheid focust met haar ontwikkelingssamenwerking op 3 landen in Zuidelijk Afrika: Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika ligt de hulpafhankelijkheid laag en schommelt ze telkens tussen 0,3% en 0,5% van het BNI. In Mozambique neemt de totale ontwikkelingshulp een hoger aandeel in het BNI in (15%). In Malawi is de hulpafhankelijkheid het grootst (25%). In dit land schommelt de hulpafhankelijkheid het sterkst.

Bronnen

Definities

Officiële ontwikkelingshulp (ODA - Official Development Assistance): de som van de uitgaven die voldoen aan de internationale criteria voor ontwikkelingssamenwerking.
Het bruto nationaal inkomen (BNI): de som van alle in het land geproduceerde goederen en diensten (bruto binnenlands product) plus de door de inwoners van het land in het buitenland verdiende primaire inkomens en min de door de buitenlanders in het land verdiende primaire inkomens.

Publicatiedatum

14 mei 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies