Hulpafhankelijkheid partnerlanden van Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

  • Hulpafhankelijkheid van 3 partnerlanden sterk verschillend

    Het niveau van hulpafhankelijkheid verschilt sterk tussen de 3 officiële partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. In Malawi lag de hulpafhankelijkheid in 2019 het hoogst (16% van het BNI). In Mozambique ging het om 13%. In Zuid-Afrika lag de hulpafhankelijkheid het laagst (0,3%). In Malawi schommelt de hulpafhankelijkheid het sterkst over de jaren.

    De hulpafhankelijkheid geeft de verhouding weer tussen de officiële ontwikkelingshulp of ODA die het land ontvangt en het bruto nationaal inkomen (BNI) van dat land. Het gaat daarbij om de totale officiële ontwikkelingshulp voor dat land, niet alleen de officiële ontwikkelingshulp vanuit Vlaanderen.

    De Vlaamse overheid focust met haar ontwikkelingssamenwerking op 3 landen in Zuidelijk Afrika: Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika.

Bronnen

Definities

Officiële ontwikkelingshulp (ODA - Official Development Assistance): de som van de uitgaven die voldoen aan de internationale criteria voor ontwikkelingssamenwerking.
Het bruto nationaal inkomen (BNI): de som van alle in het land geproduceerde goederen en diensten (bruto binnenlands product) plus de door de inwoners van het land in het buitenland verdiende primaire inkomens en min de door de buitenlanders in het land verdiende primaire inkomens.

Publicatiedatum

15 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies