Huursubsidies en huurpremies

  • Ruim 4.400 huursubsidies en meer dan 6.000 huurpremies toegekend in 2020

    Voor het jaar 2020 werd aan 4.414 begunstigden een huursubsidie en aan 6.059 een huurpremie toegekend. De huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning.

    Het aantal goedgekeurde aanvragen gaat sinds 2013 in stijgende lijn, maar daalde in 2020 wel ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de huursubsidie is er een verband met de coronacrisis gelet op de vereiste verhuisbeweging voor de toekenning van de subsidie. 
    De stijging in 2019 was grotendeels te wijten aan de hervorming van het huursubsidie- en huurpremiestelsel in 2019.  

Bronnen

Wonen Vlaanderen: jaarverslag

Definities

De Vlaamse huursubsidieeen tegemoetkoming die men kan ontvangen als men over een bescheiden inkomen beschikt en verhuist naar een nieuwe huurwoning. Men komt alleen in aanmerking bij 1) een verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 2) een verhuis van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt of als 3) men dakloos was en nu een huurwoning betrekt. 

Huurpremie:

een premie voor kandidaat-huurders die minstens 4 jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale woning staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont en die voldoen aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit. 

Publicatiedatum

6 augustus 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies