Huursubsidies en huurpremies

  • Ruim 4.600 nieuwe huursubsidies en 5.200 nieuwe huurpremies in 2018

    In 2018 werd aan 4.614 nieuwe begunstigden een huursubsidie en aan 5.210 een huurpremie toegekend. De huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning. Deze premie werd ingevoerd vanaf 2012.

    Het aantal nieuwe begunstigden gaat sinds 2013 in stijgende lijn. In 2018 is er wel sprake van een daling van het aantal nieuwe begunstigden voor een huursubsidie.

Definities

Huursubsidie: een subsidie die men kan ontvangen bij 1) verhuis van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning, 2) verhuis van een woning die onaangepast is aan leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, 3) verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 4) bij daklozen: verhuis naar een geschikte woning.

Huurpremie: een premie voor kandidaat-huurders die minstens 4 jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale woning staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont en die voldoen aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Publicatiedatum

15 oktober 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies