Imago overheden

 • 1 op 5 vindt de Vlaamse overheid vernieuwend en toegankelijk

  Van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest is ongeveer een vijfde van oordeel dat de Vlaamse overheid vernieuwend (18%) en toegankelijk (22%) is. Het aandeel dat de Vlaamse overheid klantgericht (15%), transparant (14%) of efficiënt (14%) vindt, is merkelijk lager.

  Daarnaast is er een behoorlijk grote groep die het oneens is met de bestudeerde imagokenmerken. Ruim 4 op de 10 zijn het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid efficiënt is. 37% is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid transparant is, terwijl 31% het oneens is met het vernieuwend karakter van de Vlaamse overheid. Iets meer dan een kwart is het oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid klantgericht (27%) of toegankelijk is (28%).

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar. 

 • Mannen en 35- tot 49-jarigen iets positiever

  Afgaand op het aandeel dat het eens is met de specifieke kenmerken, blijken mannen iets positiever over het imago van de Vlaamse overheid.

  Naargelang van de leeftijdsgroepen, zijn het doorgaans de 35- tot 49-jarigen die vaker positief oordelen. Vooral wat toegankelijkheid betreft is dat verschil uitgesproken. Anderzijds is het zo dat personen jonger dan 35 jaar het minder vaak eens zijn met de stelling over de efficiëntie van de overheid, terwijl transparantie vooral bij de 50-tot 64-jarigen lager scoort. 

  De verschillen naar huishoudpositie zijn beperkt. Wel zijn alleenwonenden het minder vaak eens met de stelling over transparantie. Diegenen die (nog) bij de ouders wonen zijn het minder eens met de stelling over efficiëntie, terwijl diezelfde groep meer dan anderen van oordeel is dat de Vlaamse overheid klantgericht is. 

  Wat opleidingsniveau betreft: hooggeschoolden beoordelen de Vlaamse overheid vaker als toegankelijk en transparant. Daarentegen zijn er doorgaans lagere scores bij de middengeschoolden. Dat is vooral het geval wat de transparantie en het vernieuwend karakter betreft.

 • Iets vaker positieve beoordeling in Vlaams-Brabant, minder vaak in Limburg

  Globaal genomen zijn de geografische verschillen eerder beperkt. Wel wordt de Vlaamse overheid vaker als klantgericht gezien bij zowel de inwoners van grootsteden als van het platteland. 

  Wat transparantie, efficiëntie en het vernieuwend karakter van de Vlaamse overheid betreft, zijn het vooral de verschillen tussen de provincies die naar voor komen. Personen die in Limburg wonen zijn minder positief, terwijl de inwoners van Vlaams-Brabant positiever zijn. Wat het vernieuwend karakter betreft, zijn er ook hogere scores in West-Vlaanderen. Tot slot is men het in de stedelijke rand iets vaker eens met de stelling over efficiëntie, terwijl men in kleine steden en de gemeenten van het overgangsgebied minder positief is over de efficiëntie van de Vlaamse overheid. Wat de toegankelijkheid van de Vlaamse overheid betreft, zijn er geen noemenswaardige geografische verschillen.  

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

19 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies