Importafhankelijkheid

  • Importafhankelijkheid van energie neemt af

    In 2017 werd 91,8% van de benodigde primaire energiebronnen ingevoerd in Vlaanderen. Dat komt omdat Vlaanderen  geen gekende reserves heeft van uranium, aardolie of aardgas en omdat de ontginning van steenkool werd stopgezet door de goedkopere prijzen op de wereldmarkt. 

    De importafhankelijkheid vertoonde de voorbije jaren een dalende trend, maar nam in 2016 en 2017 weer beperkt toe.

     

Bronnen

Vlaams Energieagentschap (VEA): Energiebalans Vlaanderen

Definities

Importafhankelijkheid: verhouding van de netto invoer ten opzichte van het primair energieverbruik. Dit primair energieverbruik is de hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen en is de som van de primaire energieproductie en de netto invoer van energie.

Petajoule (PJ): 1015 joule. Joule is de eenheid van energie.

 

 

Publicatiedatum

9 mei 2019

Volgende update

20 december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies