Inflatie

  • Inflatie bedroeg 2,1% in 2018 en lag in 2016-2018 hoger dan in 2013-2015

    In 2018 bedroeg de inflatie volgens het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen in België 2,1% , hetzelfde niveau als in 2017 en iets meer dan in 2016 (2,0%).

    In de periode 2013-2015 was de inflatie minder hoog, in 2014 en 2015 zelfs lager dan 1%. De inflatie kende een piek in 2008 (4,5%), maar daalde sterk in het crisisjaar 2009 (-0,1%). De daaropvolgende jaren van gedeeltelijk economisch herstel (2010, 2011 en 2012) gingen hand in hand met hogere inflatiecijfers.

    De gezondheidsindex verloopt vrij parallel aan het algemeen indexcijfer, met uitzondering van het jaar 2009 (+0,6%) en 2010 (-0,5%) en in mindere mate 2011 (+0,4%), 2015 (-0,5%) en de jaren 2017 en 2018 (-0,3%).

  • Inflatie sterkst bij diensten

    Opgesplitst naar de belangrijkste categorieën van goederen en diensten, lag de inflatie van diensten de afgelopen 10 jaren het hoogst. De categorie ‘niet-voeding’ vertoont de grootste schommelingen. Dat komt in belangrijke mate doordat deze categorie ook de prijzen voor aardolieproducten omvat, die nogal sterk kunnen schommelen. De prijsstijging van aardolieproducten in 2017 en 2018 zorgde ook voor de toename van de algemene inflatie. De categorie ‘huur’ vertoont een zeer geleidelijke toename.

Bronnen

Nationale Bank van België: Inflatie

Definities

Algemeen indexcijfer van consumptieprijzen: cijfer dat het verloop weergeeft van het prijspeil voor een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen.
Gezondheidsindex: index afgeleid van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG) gehaald zijn.
Inflatie: het proces van vermindering van de waarde van een munt, in hoofdzaak door de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt weergegeven door middel van een indexcijfer van consumptieprijzen, berekend voor een brede, representatieve korf van producten (goederen en diensten).

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies