Internetgebruik naar gebruiksfrequentie

 • 9 op 10 Vlamingen gebruiken wekelijks internet

  In 2018 gaf 90% van de burgers van 16 tot 74 jaar aan in de voorbije 3 maanden het internet te hebben gebruikt. 89% van de burgers deed dat minstens wekelijks.

  Het bevolkingsaandeel dat het internet gebruikte in de voorbije 3 maanden steeg tot 2014. In de jaren daarna bleef het aandeel internetgebruikers vrij stabiel. Verder valt op dat bijna iedereen die internet gebruikte in de voorbije 3 maanden dat ook minstens wekelijks deed.

 • Meer dan 8 Vlamingen op 10 gebruiken (bijna) dagelijks internet

  84% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar maakte in 2018 (bijna) dagelijks gebruik van het internet, 5% minstens wekelijks (maar niet dagelijks) en 1% minder dan 1 keer per week.

 • Wekelijks internetgebruik vaker bij jongeren, hooggeschoolden en hogere inkomens

  Het aandeel burgers dat wekelijks internet gebruikt, daalt met de leeftijd en stijgt met de opleiding en het inkomen. Ook mannen gebruiken vaker wekelijks het internet dan vrouwen.

  99% van de jongeren van 16 tot 24 jaar heeft wekelijks internet gebruikt, 95% bij de 25- tot 54-jarigen en 75% in de groep van 55 tot 74 jaar.

  70% van de laaggeschoolden tegen 98% van de hooggeschoolden gebruikt wekelijks internet.

  74% van de personen met het laagste inkomen tegen 97% van de groep met het hoogste inkomen gebruikt wekelijks internet.

  Verder verschilt de kans op wekelijks internetgebruik niet naar geboorteland.

 • Vlaams Gewest loopt achter op Europese top

  In het Vlaamse Gewest (89%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (87%) is het wekelijks internetgebruik iets meer ingeburgerd dan in het Waalse Gewest (84%).

  Het wekelijks internetgebruik ligt in het Vlaamse Gewest boven het EU-gemiddelde (83%), maar ligt lager dan de hoogst scorende EU-landen. Bij de top 3 van deze landen gaat het om aandelen van 94% of meer.

Publicatiedatum

30 juli 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies