Investeringsratio

 • Vlaanderen investeert kwart van bbp

  De Vlaamse totale investeringsratio kan voor 2019 geraamd worden op 25,9%. Dat wil zeggen dat de investeringen in het Vlaamse Gewest goed zijn voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product (bbp).

  Een uitsplitsing tussen private en publieke investeringen is maar mogelijk tot en met 2016. Het gros van de investeringen was in dat jaar afkomstig van de private sector (23,2% van het bbp). Voor de publieke sector is dat 1,9%.

  De aantrekkende conjunctuur zorgde voor een geleidelijke klim van de investeringsratio tot in 2008 (25,7%). In 2009 en 2010 zorgde de zwakke economische situatie voor een minder hoge investeringsratio. Deze bleef onder de drempel van 25% tot in 2017. In 2018 en 2019 werd iets meer dan 25% genoteerd.

 • Investeringsratio van Vlaams Gewest bij EU-top

  De Vlaamse en Waalse totale investeringsratio’s zijn bijna even hoog (25,9% en 25,2% in 2019). De ratio is lager in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (18,8%).

  Vlaanderen mag bij de EU-top gerekend worden. Enkel Hongarije en Tsjechië (27,6% en 26,3%) hebben een hogere ratio. Ook België doet het met 24,0% relatief goed. Dat is meer dan het EU-gemiddelde van 20,7%. Griekenland is met 12,0% hekkensluiter.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op één jaar tijd. 
Totale investeringsratio: het aandeel van de totale investeringen in het bruto binnenlands product (bbp).
 

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies