Investeringsratio

  • Vlaamse investeringsratio herneemt tot 26,3% in 2021

    De Vlaamse totale investeringsratio kan voor 2021 geraamd worden op 26,3%. Dat betekent dat de investeringen in het Vlaamse Gewest goed zijn voor iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is de hoogste waarde sinds 2010 en een duidelijke herneming na de terugval in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis. 

    Een uitsplitsing tussen private en publieke investeringen maakt duidelijk dat het grootste deel van de investeringen afkomstig is van de private sector. Het gaat om 23,7% van het bbp in 2021. Voor de publieke sector is dat 2,6%. Hoewel geringer in omvang kenden de publieke investeringen in tegenstelling tot de private investeringen geen terugval in 2020. 

  • Vlaamse investeringsratio hoog in vergelijking met EU-landen

    De Vlaamse en Waalse investeringsratio’s liggen in elkaars buurt (26,3% en 25,0% in 2021). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest scoort duidelijk lager (19,8%). De Vlaamse investeringsratio ligt hoog in vergelijking met EU-landen. Enkel Ierland, Hongarije en Estland hebben een hogere ratio in 2021. België situeert zich met 24,2% boven het EU27-gemiddelde van 21,9%. De investeringsratio is het laagst in Griekenland (12,4%). 

Bronnen

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 
Europese Commissie: Ameco 

Definities

Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op 1 jaar tijd. 
Totale investeringsratio: het aandeel van de totale investeringen in het bruto binnenlands product (bbp).
 

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies