Justitiehuizen

  • Justitiehuizen ontvingen in 2020 ruim 27.600 nieuwe dossiers 

    In 2020 ontvingen de justitiehuizen 27.645 nieuwe dossiers. Het aantal nieuwe dossiers daalde tussen 2011 en 2017 van bijna 30.000 tot minder dan 27.000 per jaar. Tussen 2017 en 2019 was er opnieuw een toename van het jaarlijks aantal nieuwe dossiers. In 2020 daalde het aantal nieuwe dossiers onder de 28.000. De daling in de globale instroom aan dossiers situeert zich voornamelijk bij de maatschappelijke enquêtes en niet bij de begeleidingsmandaten of de dossiers slachtofferonthaal. 2020 was een bijzonder jaar omwille van de Covid-19-crisis. De justitiehuizen werkten door, maar op een aangepaste manier. 

    Tegelijk sloten de justitiehuizen in 2020 ook 19.844 dossiers af. Ook dat aantal nam tijdens de meest recente jaren af. De duur van de begeleidingen neemt wel toe. 

  • Justitiehuizen doen vooral aan strafrechtelijke opvolging

    De justitiehuizen hebben een aantal verschillende taken en opdrachten. Het grootste aandeel van de nieuwe dossiers bij de justitiehuizen heeft betrekking op strafrechtelijke opvolging (60%). Dat zijn alle taken in het kader van de opvolging van en het toezicht op daders van een misdrijf, zoals de opvolging van de opgelegde autonome werkstraf, de begeleiding van een straf of modaliteit waarbij voorwaarden werden opgelegd en de bemiddeling in strafzaken. 

    Het onthaal, de ondersteuning en het informeren van slachtoffers van strafbare feiten komt op de 2de plaats (24%), gevolgd door de adviserende taak in het kader van strafrechtelijke (10%) en burgerrechtelijke procedures (sociaal onderzoek in het kader van scheiding) (6%), waarbij de justitiehuizen de gerechtelijke en administratieve overheden ondersteunen om adequate beslissingen te nemen. 

Bronnen

Justitiehuizen: Jaarverslag

Publicatiedatum

29 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies