Klassieke ziekenhuisopname

 • 1 op 10 Vlamingen gehospitaliseerd per jaar

  In 2013 had iets minder dan 10% van de Vlamingen in het afgelopen jaar een klassieke ziekenhuisopname of hospitalisatie achter de rug. Het gaat om een opname in een ziekenhuis met minstens 1 overnachting. Daghospitalisatie blijft hier buiten beschouwing. 
  Het aandeel Vlamingen dat klassiek gehospitaliseerd werd, steeg tussen 2004 en 2008. Om daarna in 2013 weer beperkt te dalen tot net boven het niveau van 2004.

 • Meer hospitalisaties voor vrouwen, ouderen en lager opgeleiden

  Meer vrouwen dan mannen rapporteerden in 2013 een klassieke ziekenhuisopname. Dit verschil situeert zich vooral in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar en hangt samen met de opnames bij een bevalling.
  Het aantal klassieke hospitalisaties neemt toe met de leeftijd. Bijna 20% van de 75-plussers werd in 2013 gehospitaliseerd.
  Er is een verschil in ziekenhuisopnames naar opleidingsniveau. Personen met een diploma hoger onderwijs worden minder gehospitaliseerd dan lager opgeleiden.

 • Mate van hospitalisatie verschilt niet naar verstedelijkingsgraad

  De mate van verstedelijking van de woonplaats van de Vlamingen heeft weinig of geen invloed op hun hospitalisatiekans. Het gaat telkens om 8% tot 11% van de bevolking.

 • Geen verschil in hospitalisatie tussen de gewesten

  Het percentage personen dat gehospitaliseerd werd in 2013 verschilt niet of nauwelijks tussen de gewesten. Het ligt telkens tussen 9% en 10% van de bevolking.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies