Logiesaanbod

 

Bron

 

Logiesaanbod, Toerisme Vlaanderen, bewerking Statistiek Vlaanderen.

 

 

Definities

 

Logiescapaciteit: de capaciteit wordt in aantal bedden uitgedrukt. Het aantal bedden in een logies komt overeen met het aantal personen dat er in een bed kan overnachten, exclusief extra bedden die op verzoek van de gasten worden bijgezet. 

Kunststeden: Antwerpen, Brugge (exclusief Zeebrugge), Gent, Leuven en Mechelen. Ook Brussel wordt als kunststad gezien in de indeling van Toerisme Vlaanderen, maar wordt hier niet meegenomen in de cijfers van de kunststeden. Bij het aantal slaapplaatsen in Brugge wordt Zeebrugge ook meegenomen. 

Kust: alle kustgemeenten inclusief Zeebrugge. Bij het aantal slaapplaatsen wordt Zeebrugge mee opgenomen bij Brugge. 

Vlaamse regio’s: alle gemeenten in Vlaanderen, uitgezonderd kustgemeenten en kunststeden, zijn verenigd in 16 verschillende toeristische regio’s, samen de Vlaamse regio’s genoemd. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

De activiteit van de toeristische sector wordt hier via de aanbodzijde gemeten. Sinds 1953 wordt aan de aanbodzijde de capaciteit in de logiesverstrekkende bedrijven geteld. Alle bedrijven die logies verstrekken tegen betaling zijn verplicht aan te geven. Hospitalen, internaten en asielen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het begin van uitbating en bij elke wijziging in capaciteit moet dit worden doorgegeven. Door het verplichte karakter van deze bevraging bij alle logiesverstrekkende bedrijven is de accuraatheid hoog. 

 

Sinds de invoering van het logiesdecreet op 1 april 2017 wordt door Toerisme Vlaanderen op maandelijkse basis het aantal bedden gemeten van alle aangemelde en erkende logies.  Jeugdlogies vallen niet onder het logiesdecreet en worden daarom niet mee opgenomen. Ook tweede verblijven die niet commercieel worden aangeboden, worden buiten beschouwing gelaten. 

Op de website van Toerisme Vlaanderen worden de gegevens dag op dag bijgehouden. De informatie, opgenomen in deze fiche, betreft de informatie op 1 juli 2021, geraadpleegd op 1 juli 2021. 

 

Referenties

Toerisme Vlaanderen: Logiesaanbod

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek