Prostaatkanker en borstkanker

 Bron

Stichting Kankerregister, Belgian Cancer Registry

European Cancer Information System

 Definities

Om het risico op kanker te kunnen vergelijken tussen de verschillende leeftijdscategorieën, worden de absolute aantallen per leeftijdscategorie herrekend naar eenzelfde populatiegrootte (aantal nieuwe diagnoses per 100.000 personen). Ook Leeftijdsspecifieke Incidentie of Crude Rate (CR) genoemd.

Nieuwe diagnose prostaatkanker: aantal nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in een jaar

Nieuwe diagnose borstkanker: aantal nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen in een jaar.

Voorkomen van prostaatkanker en borstkanker bij vergelijkingen van gebieden (gewesten, landen) of tijdstippen: Aantal kankers per 100.000 mannen/vrouwen gebruik makend van de Europese Standaardpopulatie (ESR). Standaardisatie is nodig om verschillen in de bevolkingsstructuur (over tijd of tussen regio’s of landen) op te vangen. Een belangrijke factor bij de interpretatie van trends in het voorkomen van kanker is vergrijzing. Kanker is immers een ziekte die leeftijdsafhankelijk is.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in België en de follow-up ervan. Op basis van die informatie brengt zij de aard en de omvang van kanker in België in kaart. Die informatie bundelt zij geregeld in een publicatie. Daarnaast verzamelt de Stichting Kankerregister ook alle anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van bepaalde kankers (baarmoederhals- borst- en colonkanker).

European Cancer Information System databank (ECIS) verzamelt informatie van de nationale kankerregisters. Op basis van deze gegevens werd volgens de standaardmethode vergelijkbare cijfers inzake het voorkomen van kanker en de kankersterfte voor 2020 geschat zie toelichting).

 Referenties

Stichting Kankerregister, Belgian Cancer Registry

European Cancer Information System

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek