O&O-personeel

 

Bron

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

 

Definities

O&O-personeel: het personeel dat direct betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het gaat niet alleen om onderzoekspersoneel, maar ook om managers en administratief personeel dat directe diensten levert. Consultants in dienst van bedrijven worden niet meegeteld, omdat er niet altijd een goed zicht is over hoeveel personen het juist gaat. Ook zijn consultants soms in meerdere bedrijven tewerkgesteld. 

Er is een onderscheid tussen de volgende uitvoeringssectoren: 

  • Bedrijven: Business Expenditures on Research & Development (BERD): de bedrijvencomponent en de Collectieve Onderzoekscentra (COC) 

  • Overheden: Government Expenditures on Research & Development (GOVERD) 

  • Hoger Onderwijs: Higher Education Expenditures on Research & Development (HERD) (zowel universiteiten en hogescholen, als onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten) 

  • Instellingen zonder winstoogmerk: Not for Profit Organisations Expenditures on Research & Development (PNP) (zowel semi-publieke als private organisaties en internationale organisaties). 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens zijn afkomstig uit 2 bevragingen: 

  • De bevraging, uitgevoerd door het Expertisecentrum O&O-Monitoring, die tweejaarlijks de O&O-inspanningen van de ondernemingen analyseert (enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en waarbij het O&O-personeel van de ondernemingen in kaart gebracht wordt en de bevraging van de het departement EWI die dan alle publieke instellingen bevraagt naar hun O&O inspanningen. 

  •  Er is ook de tweejaarlijkse “light” versie gebaseerd op de resultaten van de Europese Innovatievragenlijst (CIS) voor de bedrijven (voor het jaar waarin geen OESO-bevraging plaatsgrijpt). De cijfers voor de publieke onderzoeksinstellingen zijn gebaseerd uit een recente (weliswaar niet volledig exhaustieve) bevraging door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de overheden en het hoger onderwijs. Hierbij werden de grootste Vlaamse O&O-spelers (universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en enkele andere onderzoeksinstellingen) bevraagd naar hun O&O-inspanningen. De bevraagde instellingen zijn historisch gezien in beide gevallen (GOVERD en HERD) verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de O&O-inspanningen. De Collectieve Onderzoekscentra (BERD collectieve centra) en de Instellingen zonder winstoogmerk (PNP) werden niet bevraagd voor de “light” versie, gezien hun eerder geringe aandeel in de totale Vlaamse O&O-activiteit.

 

Referenties

ECOOM: Indicatorenboek – Totale O&O-personeel

 

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek