Filezwaarte

 

Bron

Vlaams Verkeerscentrum (via dataroom Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW))

 

Definities

Filezwaarte: geeft aan wat de gemiddelde omvang (op een gemiddelde werkdag) is van de files op een bepaalde verzameling (groep) van wegsegmenten.

  • De zwaarte van een file is gelijk aan het product van de lengte van de file en de duur van de file, en dit gecumuleerd over de verschillende fases van de file (cfr. de filelengte evolueert in de tijd).
  • Filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometeruren (km.uren).
  • Door de filezwaarte te sommeren over alle files aanwezig op een bepaalde groep van wegsegmenten, bijvoorbeeld een gebied, kan de totale filezwaarte worden bepaald voor dit gebied.
  • De indicator filezwaarte houdt enkel rekening met de duur en de lengte van de files, niet met de snelheid van de voertuigen in de file, noch met het aantal betrokken voertuigen.

Het hier gerapporteerde cijfer is een voortschrijdend daggemiddelde over de voorbije 12 maanden, het gaat daarbij enkel over werkdagen (maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen).

Kilometeruren: eenheidsmaat gebruikt bij de indicator filezwaarte. 100 kilometeruren is het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens zijn gebaseerd op:

  • Tellussen, telcamera's, automatische incident-detectiecamera's, ‘floating car’ data en bijkomende meldingen (van politie, weggebruikers, ...).
  • Filemeldingen uitgestuurd als verkeersinformatie vanuit de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum: deze worden op hun beurt gegenereerd op basis van een mix van automatische en manuele bronnen (detectielussen, camerabeelden, wegpolitie, weggebruikers, etc.).

De cijfers zijn beschikbaar voor geheel Vlaanderen, voor de invloedsgebieden rond de grote steden of per weg. Het gaat steeds enkel om de files op de snelwegen.

De hier gerapporteerde cijfers hebben betrekking op de regio en de invalswegen naar Antwerpen, Brussel en Gent en op de overige snelwegen in Vlaanderen.

Omwille van een nieuwe berekeningsmethode verschillen de cijfers van de cijfers zoals gerapporteerd in de rapporten ‘Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen’ (edities 2010 tot en met 2014). Vanaf editie 2015 gebruikt men ook in deze rapporten de nieuwe methode.

De hier gerapporteerde cijfers (op basis van de nieuwe berekeningsmethode) zijn beschikbaar vanaf april 2012.

De cijfers voor de jaren 2007 tot 2014 (met de oude berekeningswijze) zijn nog beschikbaar op het open data platform.  

 

Referenties

Vlaams Verkeerscentrum: Verkeersindicatoren

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek