Studieduur in het hoger onderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een bacheloropleiding tot en met het behalen van het eerste bachelordiploma. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het behalen van het bachelordiploma ‘binnen de vooropgestelde studieduur’, ‘na de vooropgestelde studieduur plus 1, 2, 3, 4 of meer academiejaren’ of ‘nog geen diploma behaald’.

De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt de vooropgestelde studieduur bijvoorbeeld 3 jaar.

Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract in het Vlaams hoger onderwijs. Tot en met academiejaar 2018-2019 was je enkel generatiestudent als je je inschreef in een professionele of academische bachelor. Vanaf 2019-2020 worden ook studenten die zich inschrijven in een graduaatsopleiding (of een hbo5-opleiding in afbouw) beschouwd als een generatiestudent. Aangezien in de hier gepresenteerde cijfers enkel de academiejaren tot en met 2017-2018 worden opgenomen, kunnen de graduaatsopleidingen nog niet meegenomen worden.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het totaal aantal generatiestudenten voor de berekening van studieduur wijkt licht af van het aantal generatiestudenten voor de berekening van het studierendement. Dat is te verklaren doordat we voor de berekening van de studieduur studenten volgen over hun loopbaan en er op deze manier een aantal studenten niet wordt teruggevonden.

Het gaat om de eerste inschrijving in de soort opleiding die de student volgde als generatiestudent. Van generatiestudenten die zowel een academische als professionele bachelor volgden, wordt enkel de eerste inschrijving meegenomen.

Er wordt enkel gekeken naar het eerst behaalde bachelordiploma, zowel voor de professionele als de academische opleidingen.

Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het aantal afgestudeerden in academiejaar 2019-2020. Dat betekent dat vanaf academiejaar 2013-2014 nog niet alle studenten aan 1 van de categorieën kunnen worden toegewezen.

Vanaf 2019-2020 werden de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs overgedragen uit het volwassenenonderwijs naar de hogescholen. Deze opleidingen werden in het hoger onderwijs vervangen door de graduaatsopleidingen. Aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) worden ze enkel nog in afbouw aangeboden (HBO5-opleidingen in afbouw). Er is dus een breuklijn in de bepaling van generatiestudenten tussen 2018-2019 en 2019-2020.

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek