Vlaamse agrarische handel

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij op basis van gegevens Nationale Bank van België (NBB)

 

Definities

Agrohandelsproducten: alle producten geproduceerd en/of verwerkt in het agrobusinesscomplex (ABC). Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals agro-industriële producten als meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens zijn jaarlijks beschikbaar. 

De cijfers zijn een weergave van de rechtstreekse in- en uitvoerbewegingen van goederen tussen 2 landen. Doorvoer van producten zit eveneens in de cijfers, aangezien België een belangrijk transitland is met de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Van ingevoerde producten is het aandeel dat verder geëxporteerd wordt naar andere landen niet bekend.

 

Referenties

Departement Landbouw en Visserij: Agrohandelsrapport

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek