Verontreinigde gronden per saneringsfase

 

Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Departement Omgeving – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Het beleid inzake bodemsanering is er op gericht om zoveel mogelijk de richtwaarden voor bodemkwaliteit te realiseren. Via een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) wordt nagegaan of sanering nodig is. Indien dit het geval is, wordt een bodemsaneringsproject (BSP) opgesteld en conform verklaard, en kunnen de saneringswerken (BSW) starten. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data hebben alleen betrekking op bodemsaneringsprojecten of eindevaluatieonderzoeken die tot op heden zijn ingediend bij de OVAM.

De indicator wordt in een Europese context gebruikt als deelindicator ‘Progress in the management of contaminated sites’ (EEA).

 

Referenties

OVAM: Bodemsaneringen

Departement Omgeving: Milieurapport (MIRA) - Verontreinigde gronden

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek