Kwetsbare personen (0-4 jaar en 65+) blootgesteld aan hittestress

 • In huidig klimaat weinig hittestress in een doorsnee jaar

  In het huidige klimaat krijgt niemand in Vlaanderen te maken zware hittestress tijdens een gemiddelde zomer, ook niet de kwetsbare bevolking (de leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar en van 65 jaar en ouder).

  Oplopende temperaturen tijdens de zomermaanden kunnen leiden tot gezondheidsklachten en soms zelfs oversterfte. Vooral bejaarden, mensen met hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen, en kinderen jonger dan 4 jaar blijken het meest kwetsbaar. Hoge temperaturen zetten de gezondheid dus onder druk, ze zorgen voor hittestress.

  Door de klimaatverandering stijgt de temperatuur, met meer hittegolven en andere temperatuursextremen als gevolg. Nu zijn de gezondheidseffecten nog beperkt tot sporadische extreem warme perioden. Onder het huidige klimaat zijn er in Vlaanderen gemiddeld 4 hittegolfdagen per jaar.

 • Tegen 2030 helft kwetsbare bevolking door hitte getroffen

  Bij het hoog-impact klimaatscenario kan het aantal hittegolfdagen in 2030 oplopen tot gemiddeld 11 dagen per jaar. 52% van de kwetsbare bevolking krijgt dan jaarlijks te maken met perioden van belangrijke hittestress.

  De impact is het grootst in het centrum en oosten van Vlaanderen. West- en Oost-Vlaanderen blijven op dat moment nog relatief gespaard, onder andere door het verkoelend effect van de nabije Noordzee. Steden krijgen heel wat vaker te kampen met hittestress dan de landelijke omgeving. Hoe groter de stad, hoe groter dat effect.

 • Tegen 2050 volledige kwetsbare bevolking door hitte getroffen

  Nog steeds volgens het hoog-impact klimaatscenario kan het aantal hittegolfdagen tegen 2050 verder oplopen tot jaarlijks gemiddeld 19 hittegolfdagen in Vlaanderen. Bijna de volledige kwetsbare bevolking (99%) kan dan jaarlijks te maken krijgen met perioden van belangrijke hittestress.

  Op dat moment zou er overal in Vlaanderen sprake zijn van ernstige overlast door hitte.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Klimaatportaal Vlaanderen

Definities

Huidig klimaat: klimaat over de referentieperiode 2000-2016.

Hittegolf: er is sprake van een hittegolf als een hitte-episode minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen boven de 18,2 °C.

Hoog-impact klimaatscenario: dit klimaatscenario houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 3,2 en 5,4°C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Belangrijke hittestress: blootstelling aan 60 of meer hittegolfgraaddagen (deze indicator berekent tijdens hittegolven de som van de overschrijdingen van de dagelijkse maximumtemperatuur boven de drempel van 29,6 °C, samen met de som van de overschrijdingen van de dagelijkse minimumtemperatuur boven de drempel van 18,2 °C). Binnen Vlaanderen werd dit niveau tijdens de erg warme zomers van 2003 en 2006 enkel bereikt in de Antwerpse binnenstad, jaren waarin belangrijke oversterfte werd opgetekend tijdens hittegolven in ons land.

Publicatiedatum

23 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies