Land- en tuinbouwbedrijven

 • Vlaanderen telt 23.225 land- en tuinbouwbedrijven

  Vlaanderen telde in 2017 23.225 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 78% met een beroepsmatig karakter. Dat laatste wil zeggen: met een standaardopbrengst van minstens 25.000 euro. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is ten opzichte van 2005 met ongeveer één derde teruggelopen. 

 • Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met bijna helft gestegen

  Vooral kleinere bedrijven stoppen, hetgeen leidt tot een voortdurende schaalvergroting. Tussen 2005 en 2017 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met bijna de helft gestegen, tot 26,3 hectare.
  Ook de gemiddelde veebezetting per bedrijf wijst op een schaalvergroting. Het gemiddeld aantal grootvee-eenheden per bedrijf en de gemiddelde grootte van de veestapel per gespecialiseerd rundvee-, varkens- en pluimveebedrijf stegen continu.

 • Aantal biobedrijven verdubbeld tussen 2010 en 2018

  Eind 2018 waren er 514 biologische landbouwbedrijven actief, inclusief de bedrijven in omschakeling. Hiermee vertoont het aantal bioproducenten de laatste 5 jaar een gemiddelde groei van 10% per jaar. De biobedrijven bewerkten in 2018 samen 7.913 ha of ongeveer 1,2% van het volledige landbouwareaal. Ten opzichte van 8 jaar terug is het aantal biobedrijven verdubbeld.

 • Gemiddelde oppervlakte landbouwbedrijf hoogst in Vlaams-Brabant en Limburg

  De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf is het hoogst in Vlaams-Brabant en Limburg en het laagst in West- en Oost-Vlaanderen.

Bronnen

Definities

Grootvee-eenheid (GVE): een landbouwkundige omrekeningsfactor. Zo komt elk rund ouder dan 2 jaar en een fokpaard ouder dan 6 maanden overeen met 1 GVE, een rund van 6 maanden tot 2 jaar is 0,6 GVE, fokzeugen 0,3 GVE, mestvarkens 0,143 GVE, schapen en geiten zijn 0,15 GVE, leghennen 0,009 GVE en slachtkippen 0,003 GVE.

Standaardopbrengst: de geldwaarde van de bruto landbouwproductie per eenheid tegen prijzen af boerderij en exclusief BTW. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies. Ook specifieke kosten (zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, voeders, energie enzovoort) worden niet afgetrokken.
 

Publicatiedatum

25 april 2019

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies