Landbouwareaal

 • Landbouw beslaat 46% van totale Vlaamse grondoppervlakte

  Het Vlaamse Gewest telde in 2019 bijna 622.000 hectare landbouwareaal. Dat komt overeen met 46% van de totale Vlaamse grondoppervlakte.

  Tussen 2001 en 2019 is het aantal hectare landbouwareaal met 2,1% afgenomen. Deze daling is vooral een gevolg van de afname van de oppervlakte voor voedergewassen (weiden en maïs). Ook de oppervlakte voor braakland is sterk teruggelopen.

 • 57% van landbouwareaal voor voedergewassen, 34% voor akkerbouw

  Voedergewassen namen in 2019 57% van het landbouwareaal in. Dat illustreert het grote belang van de veehouderij in Vlaanderen.

  De akkerbouw is goed voor 34% van het landbouwareaal. In de akkerbouw is de graanteelt de grootste activiteit, het telen van aardappelen en suikerbieten komen op de 2de en 3de plaats.

 • 9% van landbouwareaal voor tuinbouw

  De tuinbouw neemt 9% in van het landbouwareaal. Ruim de helft van dat areaal wordt gebruikt voor de groenteteelt. De fruitteelt neemt een derde in en de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor de sierteelt (niet-eetbare tuinproducten).

 • Aandeel landbouwoppervlakte hoogst in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw

  De gemeenten waar de landbouw het hoogste aandeel in de totale oppervlakte heeft, situeren zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw. De top 5 bestond in 2019 uit Koekelare (93%), Mesen (92%), Kaprijke (92%), Riemst (91%) en Alveringem (86%).

Publicatiedatum

18 juni 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies