Landbouwareaal

 • Landbouw beslaat 46% van totale Vlaamse grondoppervlakte

  Het Vlaamse Gewest telde in 2018 bijna 619.000 hectare landbouwareaal. Sinds 2001 is het landbouwareaal met 2,5% afgenomen. Deze daling komt vooral door een afname van de oppervlakte voor voedergewassen (weiden en maïs). Ook de oppervlakte voor braakland is sterk teruggelopen.

  Landbouw besloeg in 2018 46% van de totale Vlaamse grondoppervlakte.

 • 57% van landbouwareaal voor voedergewassen, 34% voor akkerbouw

  Voedergewassen namen in 2018 57% van het landbouwareaal in. Dat illustreert het grote belang van de veehouderij in Vlaanderen.

  De akkerbouw is goed voor 34% van het landbouwareaal. In de akkerbouw is de graanteelt de grootste activiteit, het telen van aardappelen en suikerbieten komen op de 2de en 3de plaats. Het akkerbouwareaal nam de jongste jaren af. Dit kwam door de sterke terugloop van de suikerbietenteelt, als gevolg van de vermindering van het Belgische suikerquotum in het kader van de Europese herstructurering van de suikersector. Daardoor werden vanaf 2008 minder suikerbieten uitgezaaid. Met de definitieve afschaffing van de quota is er vanaf 2016 opnieuw een stijging in suikerbietenareaal merkbaar. Recent is er ook een sterke afname van het areaal aan granen, vooral dan gerst.

 • 9% van landbouwareaal voor tuinbouw

  De tuinbouw neemt 9% in van het landbouwareaal. Ruim de helft van dat areaal wordt gebruikt voor de groenteteelt. De fruitteelt neemt een derde in en de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor de sierteelt (niet-eetbare tuinproducten).

 • Aandeel landbouwoppervlakte hoogst in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw

  De gemeenten waar de landbouw het hoogste aandeel in de totale oppervlakte heeft, situeren zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen, Noord-Limburg en Haspengouw. De top 5 bestaat uit Koekelare (94%), Kaprijke (91%), Riemst (90%), Merchtem (86%) en Lo-Reninge (84%).

Publicatiedatum

19 december 2019

Volgende update

december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies